Sökning: "greater copenhagen"

Visar resultat 16 - 20 av 32 uppsatser innehållade orden greater copenhagen.

 1. 16. Möjligheter och problem för en cross-borderregion – En fallstudie av Greater Copenhagen and Skåne Committee

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Tea Silic; Alexander Stigertsson; [2016]
  Nyckelord :Region; regionalization; cross-border region; identity; branding;

  Sammanfattning : Regional planning has become an important part of today’s politics. As a result of the ongoing globalization municipalties and cities now have to form partnerships accross borders to be able to compete for resources, residents and businesses establishments. LÄS MER

 2. 17. Delaktighet och arbetstillfredsställelse : En jämförelse mellan olika anställningsformer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier

  Författare :Katarina Bodin; Helena DuBar; [2016]
  Nyckelord :Participation; job satisfaction; different types of employment; permanent employees; agency workers; temporary employees; Delaktighet; arbetstillfredsställelse; olika anställningsformer; tillsvidareanställda; anställda genom bemanningsföretag; tidsbegränsade anställningar;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar på ett samband mellan delaktighet och arbetstillfredsställelse, men att resultaten behöver omprövas för tidsbegränsade anställningsformer. Därför var syftet med denna studie att undersöka sambandet mellan upplevd delaktighet och arbetstillfredsställelse samt om det finns skillnader i upplevd delaktighet och arbetstillfredsställelse mellan individer i olika anställningsformer. LÄS MER

 3. 18. Towards more socially inclusive smart sustainable cities: A study of smart city districts in Greater Copenhagen region

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Daniel Ssekatawa; [2016]
  Nyckelord :Smart city; sustainable; smart city district; social inclusion; co-creation; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Today world’s cities are in a state of flux exhibiting complex dynamics and at the core of sustainability challenges including climate change and urbanization. At the same time cities have been acknowledged as agents of change when it comes to addressing these challenges. LÄS MER

 4. 19. Stadsgestaltning för ökad promenadvänlighet och bättre hälsa

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elias Södersten; [2016]
  Nyckelord :promenadvänlighet; landskapsarkitektur; fysisk aktivitet; byggd miljö; trafiklugnande åtgärder; Sönder boulevard; hälsa; aktiv transport;

  Sammanfattning : Det står klart att fysisk aktivitet främjar människors hälsa, det är idag välkänt och vetenskapligt etablerat. Det är desto svårare att beskriva vad som påverkar vårt beslut att vara fysiskt aktiva. Den här kandidatuppsatsen gör ett försök. LÄS MER

 5. 20. Vore(?) Regionale Samarbejder - Et studie om tværkommunale relationer og deres konsekvenser for den regionale udvikling i Danmark

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Sigrid Jessen; [2015]
  Nyckelord :Regional Collaborations; Regional Development; Neoliberal Tendencies; Economic Growth; Sustainability; Social Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor project provides an analysis of the regional, organizational arena of Denmark and takes point of departure in the structural reform of 2007, which changed the Danish political landscape radically. The result of the reform was that the old municipalities and regions were enlarged and the power relation was changed. LÄS MER