Sökning: "greed"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet greed.

 1. 1. A study of the exploration/exploitation trade-off in reinforcement learning : Applied to autonomous driving

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ruwaid Louis; David Yu; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A world initiative was set in motion for decreasing the amount of traffic accidents. Autonomous driving is a field which contributes to the initiative. Following report examines exploration/exploitationtrade-off in reinforcement learning applied to decision making in autonomous driving. LÄS MER

 2. 2. Tuareg-oprøret i Mali 2012 - et casestudie

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexandre Hjorth Gernigon; Rasmus Walther Jensen; [2019]
  Nyckelord :minoritetsoprør; Mali; tuareg; casestudie; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I januar 2012 begik tuareger et voldeligt oprør i Mali, som blev efterfulgt af et militærkup, en dyb krise og et brud med en lovende demokratiseringsproces. Oprøret blev indledningen på en alvorlig intrastatslig konflikt, som stadig er aktuel, men årsagerne til udbruddet er endnu ikke afdækket til bunds. LÄS MER

 3. 3. Konstruerad utsatthet : En bildsemiotisk analys av Nathalie Djurbergs stop motion-filmer Greed och Cave

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Nora Cserhalmi; [2019]
  Nyckelord :Nathalie Djurberg; exposedness; male gaze; visual semiotics; denotative; connotative; sign; female representation; female bodies; construction; male sexual desire; Woman; Man.; Nathalie Djurberg; utsatthet; male gaze; manlig blick; bildsemiotik; denotation; konnotation; tecken; kvinnlig representation; kvinnliga kroppar; konstruktion; manlig sexuell lust; Kvinna; Man.;

  Sammanfattning : This essay aims to analyse how the exposedness is constructed in the Swedish contemporary artist Nathalie Djurberg’s two stop motion-films Greed and Cave. Five stills from Greed and three stills from Cave will be examined from a feminist perspective with a theoretical viewpoint based on theories from both art history and film studies. LÄS MER

 4. 4. Vulnerable and Marginalized Women and Young Girls: The development of Human Trafficking in Sweden

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mikal Fekadu; [2019]
  Nyckelord :Human trafficking; Women; Young girls; Push and pull; Motivated offender; Postcolonial feminism; Sweden;

  Sammanfattning : In this thesis, the author explores the main factors that may have contributed to the development of human trafficking in terms of sexual exploitation in Sweden. The aim is to identify the background of the main women and young girls exposed to human trafficking and to identify the factors that could potentially decrease the development of human trafficking. LÄS MER

 5. 5. Kuriren. En systematisk litteraturstudie om varför kurirer smugglar narkotika.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mikaela Broddene; [2018]
  Nyckelord :Kurir; Narkotikasmuggling; Narkotikabrottslighet; Orsaker; Smugglare;

  Sammanfattning : I denna systematiska litteraturstudie var syftet att undersöka varför kurirer smugglar narkotika och att analysera och sammanställa forskning om ämnet. Det har länge pågått ett krig mot narkotikan genom att olika typer av insatser har satts in runt om i världen i försök att få stopp på narkotikahandeln. LÄS MER