Sökning: "green advertising"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden green advertising.

 1. 1. Trustful Greenfluence

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Amina Gummesson; Marika Hullegaard; [2018]
  Nyckelord :hållbar marknadsföring; green advertising; branding; content marketing; sociala medier; influencers; electronic word-of-mouth; Social Sciences;

  Sammanfattning : I takt med att intresset för hållbarhet ökar bland konsumenter blir sociala medier en allt större del av vardagen. Konsumenter blir även allt mer medvetna om vilka livsmedel som konsumeras. För hållbara livsmedelsföretag handlar det därför också om att anpassa sin marknadsföring till konsumenternas medievanor. LÄS MER

 2. 2. Inte en vanlig eljätte men lite mer inlindat i bomull : En receptionsanalys av Skellefteå Krafts externa kommunikation av CSR och hållbar utveckling samt hur studenter avkodar budskapet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnéa Forssell; Elin Sjöström; [2017]
  Nyckelord :CSR; sustainable development; reception analysis; encoding decoding; semiotic analysis; qualitative interviews; Skellefteå Kraft; CSR; hållbarhets kommunikation; receptions analys; encoding decoding; semitisk bildanalys; kvalitativa intervjuer; Skellefteå Kraft;

  Sammanfattning : A reception analysis on Skellefteå Krafts external communication on CSR and sustainable development and in what ways students decode the message. As an effect of today's climate changes and global issues, one of the most important subjects for companies to communicate to consumers and stakeholders is corporate social responsibility (CSR). LÄS MER

 3. 3. Communication of Green Marketing Strategies for Creating Consumer Awareness : A study of grocery retail sector in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Archana Yadev Ganganaboina; Riaz Sana; [2017]
  Nyckelord :communication; green marketing; ecolabel; customer awareness;

  Sammanfattning : Abstract Title:  Communication of Green Marketing Strategies for Creating Consumer Awareness: A study of grocery retail sector of Sweden.  Level: Final assignment for Master Degree in Business Administration (MBA) Aim: The aim of the study is to explore the process of green marketing communication (preferred communication channels and messages) to create the customers awareness about eco-friendly products. LÄS MER

 4. 4. Konsumentens gröna livsmedelskompass

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Luiza Schunnesson Flores da Cunha; [2017]
  Nyckelord :Brand identity; Green marketing; Eco labels; Eco design; Food packaging design; Consumers decisions; Environmental certification; Ecological; Food products; Förpackningsdesign för livsmedel; Varumärkesidentitet; Grön marknadsföring; Ekologisk design; Miljöcertifieringar; Ekologiska livsmedel; Konsumentval;

  Sammanfattning : This study aimed to get a better understanding for how packaging design, brand and certifications guide Swedish consumers when choosing between different ecological food products. The study further investigated how brands could use packaging design and a certification strategy as a way to advertising the brand and the food as ecological. LÄS MER

 5. 5. Retorik i reklam

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Felicia Karlsson; [2017]
  Nyckelord :rhetoric; ethos; logos; pathos; situated knowledge; accountability; retorik; ethos; logos; pathos; situerad kunskap; accountability;

  Sammanfattning : Jag vill med det här kandidatarbetet undersöka om Aristoteles retoriska element är relevanta idag i reklam på digitala plattformar. Hans element är ethos, logos och pathos. Ethos handlar om karaktärer, t.ex. LÄS MER