Sökning: "green bond difference"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden green bond difference.

 1. 1. Gröna Obligationer : En studie om investerares motiv till att köpa gröna obligationer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ida Blomqvist; Anna-Karin Wallinder; [2020]
  Nyckelord :Green bonds; credit market; sustainability; motives; CSR; Gröna obligationer; kreditmarknaden; hållbarhet; motiv; CSR;

  Sammanfattning : Background: In 2007, the World Bank issued the first green bond in the world together with SEB. The first green corporate bond was issued by Vasakronan in 2013 and thereafter the market has expanded. LÄS MER

 2. 2. An empirical investigation of the relationship between green bonds issuance and firm value and financial performance

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Qinglan Huang; Yuanyuan Li; [2019]
  Nyckelord :corporate green bond; firm value; profitability;

  Sammanfattning : This thesis examines how the stock market responses to the announcement of green bond issuance and compares the different stock market reactions to the announcement of green bond issuance and the announcement of regular bond issuance through event study using stock return data. In addition, this thesis investigates the relation between the issuance of green bond and firm value as well as the association between the issuance of green bond and profitability using firm-level data from 2013 to 2018. LÄS MER

 3. 3. Individual investors' preferences regarding green bonds : A survey of Swedish investors

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lauri Kivikoski; Robert Sandberg; [2019]
  Nyckelord :green bonds; socially responsible investing; SRI; sustainable finance; environmental attitude; environmental behaviour;

  Sammanfattning : Green bonds are a type of bonds that are designated for investment projects that have a positive effect on the environment. Such projects could be preventing climate change by reducing emissions of greenhouse gases, increasing energy-efficiency, or improving waste management. Green bonds have risen considerably in issued volume in recent years. LÄS MER

 4. 4. Ekonomiska fördelar med en grön premie : En studie av ekonomiska drivkrafter på den gröna obligationsmarknaden i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Daniella Svensson; Beatrice Ribbefjord; [2019]
  Nyckelord :Green Bonds; Green bond premium; Greenium; sustainability; CSR; Gröna obligationer; Green bond premium; Greenium; hållbarhet; CSR;

  Sammanfattning : Syftet med rapporten är att undersöka och analysera motiv och ekonomiska incitament bakom fastighetssektorns deltagande på den gröna obligationsmarknaden i Sverige. Rapporten diskuterar huruvida en grön premie eller ett Green bond premium, även kallat Greenium, existerar samt hur stort detta är. LÄS MER

 5. 5. Primary market green bond pricing - Is there a difference in issue price between green bonds and non-green bonds in the primary bond market

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Jakob Ahlgren; Matthias Karthäuser; [2019]
  Nyckelord :Green bonds; primary market; issue price; sustainabl;

  Sammanfattning : In this paper we examine if labelled green bonds are issued at a different issue price relative to par compared to conventional non-green bonds. We use a matching method and estimate the differences in issue price between a set of green bonds and otherwise similar conventional bonds. LÄS MER