Sökning: "green branding"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden green branding.

 1. 1. Lynetteholmen - För Köpenhamns invånare eller för Köpenhamns image?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lukas Kimberg; [2019]
  Nyckelord :Lynetteholmen; City branding; Social hållbarhet; Mega-projekt; Stadsutveckling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As climate change becomes more urgent and menacing humanity will need its cities more than ever. Green urban development is therefore a way, for leading cities, to try and tackle future complications. This is also the ambition of this study to examine a new future planned green district in central Copenhagen called Lynetteholmen. LÄS MER

 2. 2. Impact of green marketing on consumer buying behavior: The mediating role of environmental knowledge. : A quantitative study in the context of Pakistan

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Basharat Ali; [2019]
  Nyckelord :Green marketing; consumer buying behavior; environmental knowledge; eco-labeling; green advertising; green branding;

  Sammanfattning : Green marketi ng is aimed at directing a company‘s efforts to undertake the processes of designing a product, its promotion, pricing, and distribution in a way that can help to protect the environment. The current study is aimed at investigating the influence of green marketing practices including eco-labeling, green branding and green advertising on consumer buying behavior in Pakistan which is a developing country. LÄS MER

 3. 3. Grön Platsmarknadsföring: En fallstudie av Växjö & Malmö

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Wiktor Bergsand; [2018-08-09]
  Nyckelord :Green place branding; Place branding; Växjö; Malmö;

  Sammanfattning : Grön platsmarknadsföring är ett koncept som nyligen uppstått som ettforskningsområde och har uppstått som ett resultat av ett ökat intresse från lokalamakthavare att marknadsföra sig som gröna. Detta är i sin tur inlindat i ett merallmänt ökat intresse att framställa produkter som gröna. LÄS MER

 4. 4. Grön identitet: Att förmedla ett hållbarhetsprojekts personlighet genom en logotyp

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Hanna Gustafsson; Emma Lado; [2018]
  Nyckelord :logotyp; visuell identitet; stadsodling; design; miljö; hållbarhet; branding; grafisk profil;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur en logotyp för ett hållbarhetsprojekt bör utformas för att återspegla projektets värdeord och projektmål. Arbetet är en fallstudie som till största del har baserats på en kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 5. Trustful Greenfluence

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Amina Gummesson; Marika Hullegaard; [2018]
  Nyckelord :hållbar marknadsföring; green advertising; branding; content marketing; sociala medier; influencers; electronic word-of-mouth; Social Sciences;

  Sammanfattning : I takt med att intresset för hållbarhet ökar bland konsumenter blir sociala medier en allt större del av vardagen. Konsumenter blir även allt mer medvetna om vilka livsmedel som konsumeras. För hållbara livsmedelsföretag handlar det därför också om att anpassa sin marknadsföring till konsumenternas medievanor. LÄS MER