Sökning: "green branding"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden green branding.

 1. 1. Are climate budgets the new green? A critical study of environmental discourses in Oslo's climate budget

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Anne-Sofie Sejer Sejer Petersen; [2020]
  Nyckelord :Oslo; climate budget; environmental discourses; degrowth; consumption-based emissions; city GHG mitigation; environmental science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Reducing greenhouse gas emissions at the city scale continues to be of high priority. Oslo pioneered a cross-sectoral steering method ‘the climate budget’, effectively branding themselves as ’green leaders’. LÄS MER

 2. 2. Branding Public Transportation in Sweden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Djenane Liasse; Jana Tigges; [2019]
  Nyckelord :Branding public transportation; Attitude towards Advertisement; Attitude towards Brand; Self-brand connection; Brand fit; Green Branding; Love Branding; Technology Branding; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis it to investigate if and how branding in public transportation can influence sustainable consumer behaviour. It is of interest to analyse the influence of different branding concepts (green, love and technology) on attitude towards public transportation, the intention to use and recommend it. LÄS MER

 3. 3. THE HAMBURG-ST.-PAULI-BRANDDIALECTIC - Examining Hamburg’s city branding approach and its effects on the local Red-Light-District

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Miriam Green; [2019]
  Nyckelord :City Branding; Tourism; Gentrification; Red-Light District; Prostitution; Sex Work; Neoliberalism; Revanchist City; Entrepreneurial City; Reeperbahn; St. Pauli; Marke Hamburg; NION;

  Sammanfattning : “What is certain is that the question of […] re-making a landscape of prostitution in the city […] needs to be viewed as part of a changing, global discourse on the nature of contemporary cities” (Aalbers & Sabat 2012, p. 114). LÄS MER

 4. 4. Lynetteholmen - För Köpenhamns invånare eller för Köpenhamns image?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lukas Kimberg; [2019]
  Nyckelord :Lynetteholmen; City branding; Social hållbarhet; Mega-projekt; Stadsutveckling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As climate change becomes more urgent and menacing humanity will need its cities more than ever. Green urban development is therefore a way, for leading cities, to try and tackle future complications. This is also the ambition of this study to examine a new future planned green district in central Copenhagen called Lynetteholmen. LÄS MER

 5. 5. Hållbar marknadsföring inom svenska modeföretag : En utforskande studie om dess påverkan på konsumenters förtroende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jesper Ågren; Johan Olsson; Robin Persson; [2019]
  Nyckelord :Green marketing; Transparency; Greenwashing; Consumer trust; Hållbar marknadsföring; Transparens; Greenwashing; Konsumentförtroende;

  Sammanfattning : Företag verksamma inom modebranschen har idag en stor förväntan från omvärlden att agera hållbart i de handlingar de genomför. De senaste åren har kunskapen från konsumenterna ökat gällande de globala hållbara problemen inom de sociala, ekonomiska och ekologiska sektionerna. LÄS MER