Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Branding Public Transportation in Sweden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Djenane Liasse; Jana Tigges; [2019]
  Nyckelord :Branding public transportation; Attitude towards Advertisement; Attitude towards Brand; Self-brand connection; Brand fit; Green Branding; Love Branding; Technology Branding; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis it to investigate if and how branding in public transportation can influence sustainable consumer behaviour. It is of interest to analyse the influence of different branding concepts (green, love and technology) on attitude towards public transportation, the intention to use and recommend it. LÄS MER

 2. 2. THE HAMBURG-ST.-PAULI-BRANDDIALECTIC - Examining Hamburg’s city branding approach and its effects on the local Red-Light-District

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Miriam Green; [2019]
  Nyckelord :City Branding; Tourism; Gentrification; Red-Light District; Prostitution; Sex Work; Neoliberalism; Revanchist City; Entrepreneurial City; Reeperbahn; St. Pauli; Marke Hamburg; NION;

  Sammanfattning : “What is certain is that the question of […] re-making a landscape of prostitution in the city […] needs to be viewed as part of a changing, global discourse on the nature of contemporary cities” (Aalbers & Sabat 2012, p. 114). LÄS MER

 3. 3. Green Brand Equity in industrial B2B markets : A cross-sectional study of Sandvik Coromant’s customers

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Beckman; [2019]
  Nyckelord :Green Brand Equity; B2B brand management; environmental management; sustainability; B2B branding; purchase decision making processes; B2B purchasing;

  Sammanfattning : The concept of Green Brand Equity is based on the assumption that customers will be more favorable towards a firm's brand when the firm provides products and services that satisfy the customers' environmental needs. While environmental and brand management have been researched thoroughly in business-to-consumer (B2C) markets, similar research inbusiness-to-business (B2B) contexts is still scarce. LÄS MER

 4. 4. Lynetteholmen - För Köpenhamns invånare eller för Köpenhamns image?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lukas Kimberg; [2019]
  Nyckelord :Lynetteholmen; City branding; Social hållbarhet; Mega-projekt; Stadsutveckling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As climate change becomes more urgent and menacing humanity will need its cities more than ever. Green urban development is therefore a way, for leading cities, to try and tackle future complications. This is also the ambition of this study to examine a new future planned green district in central Copenhagen called Lynetteholmen. LÄS MER

 5. 5. CSR inom mejeri- och klädbranschen : En kvantitativ studie om konsumenters åsikter kring CSR inom två olika branscher

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :David Grönlund; Johan Hirsch Rabe; [2019]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; Consumer Decision Strategy; Green marketing; Eco-branding; Greenwashing; Dairy industry; Clothing industry; Sustainability; Consumer behavior; Corporate Social Responsibility; CSR; Konsumenbeteende; Grön marknadsföring; Gröna varumärken; Greenwashing; Mejeribranschen; Klädbranschen; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Implementation av ett CSR-engagemang innebär stora ekonomiska påfrestelser på ett företag vilket kan visa sig vara problematiskt för företag då konsumenterna uppger att de är villiga att överväga CSR men när det gäller verklig konsumtion är det få konsumenter som tar hänsyn till CSR. Syftet med denna uppsats är därför att kartlägga åsikterna om företags CSR inom mejeribranschen och klädbranschen hos konsumenter i Stockholm län. LÄS MER