Sökning: "green branding"

Visar resultat 16 - 20 av 41 uppsatser innehållade orden green branding.

 1. 16. Towards a neutral North : identifying factors that drive a municipality to actively propel a low carbon transition : a case study of Akureyri, Iceland

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Rakel Kristjansdottir; [2017]
  Nyckelord :political support; green image; change agents; agency; urban transition; sustainability science; community connection; Social Sciences;

  Sammanfattning : Lowering global carbon emission is one of the most pressing issues of our time. A rising interest in the role of cities in lowering emissions has been detected. Although urban areas are active entities in the production of carbon emissions they are also potential hubs for designing and implementing solutions. LÄS MER

 2. 17. Nyanser av grönt : - en diskursanalys av den gröna platsmarknadsföringens många ansikten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Cecilia Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :Grön platsmarknadsföring; urban entreprenörialism; policy mobilitet; policy boosterism; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen har varit att studera hur grön platsmarknadsföring formas och samverkar med det lokala miljöarbetet i Karlstad. Jag ställde därför följande frågeställningar; Vad innebär grön platsmarknadsföring för Karlstads kommun och hur marknadsförs Karlstad som ”den goda gröna staden”? För att kunna besvara mitt syfte och mina frågeställningar så har jag utgått ifrån teorin om policy boosterism, som i sin tur bygger på teorier om den urbana entreprenörialismen samt policy mobilitet, som också har varit en viktig del i förståelsen av mitt studerade problemområde. LÄS MER

 3. 18. Lost in translation? : an analysis of how divergent discourses influence the planning process of urban sustainability in the case of Nordhavn in Copenhagen

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Katrine Georg Rasmussen; [2017]
  Nyckelord :Copenhagen; discourse analysis; sustainability science; urban sustainability; urban planning process; Social Sciences;

  Sammanfattning : There is a consensus within both academia and politics on the important role of cities in achieving a more sustainable world, however, many scholars emphasise that the implementation of sustainable cities is often unsuccessful. The planning process from sustainability visions to actual implementation in an urban context is not straightforward or linear, and discursive struggles influence the process. LÄS MER

 4. 19. The retailing paradox : a study of the green market development in food retailing

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv

  Författare :Kristina Jovanovic; [2017]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; CSR labeling; food retailing; private eco- branding; green market development;

  Sammanfattning : CSR has become an important issue in the business practices of retailers worldwide. When it comes to the food sector, retailers are expected to adopt CSR practices and influence their consumers and supply chains to behave in a socially responsible way. LÄS MER

 5. 20. Paradiset: Sweden’s answer to whole foods : a netnographic case study of modern marketing techniques and how to build a business identity

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Martina Hultén; [2016]
  Nyckelord :advertisement; branding; business identity; food; marketing; netnography; nudging; organic; social media; storytelling; sustainability;

  Sammanfattning : The practice of marketing has changed from a focus on promoting individual products to engaging with people’s identities and lifestyle choices (Belz & Peattie, 2009). A consumer focus and sustainability movement has triggered the marketing development further, where techniques such as green and social marketing are used to reach the more conscious customer. LÄS MER