Sökning: "green branding"

Visar resultat 21 - 25 av 51 uppsatser innehållade orden green branding.

 1. 21. Grön identitet: Att förmedla ett hållbarhetsprojekts personlighet genom en logotyp

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Hanna Gustafsson; Emma Lado; [2018]
  Nyckelord :logotyp; visuell identitet; stadsodling; design; miljö; hållbarhet; branding; grafisk profil;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur en logotyp för ett hållbarhetsprojekt bör utformas för att återspegla projektets värdeord och projektmål. Arbetet är en fallstudie som till största del har baserats på en kvalitativ metod. LÄS MER

 2. 22. Trustful Greenfluence

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Amina Gummesson; Marika Hullegaard; [2018]
  Nyckelord :hållbar marknadsföring; green advertising; branding; content marketing; sociala medier; influencers; electronic word-of-mouth; Social Sciences;

  Sammanfattning : I takt med att intresset för hållbarhet ökar bland konsumenter blir sociala medier en allt större del av vardagen. Konsumenter blir även allt mer medvetna om vilka livsmedel som konsumeras. För hållbara livsmedelsföretag handlar det därför också om att anpassa sin marknadsföring till konsumenternas medievanor. LÄS MER

 3. 23. “I’m not greening it”: An explorative study of greening strategies affect on consumers’ brand image

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Gunnarsson; Orkun Aydin; Rebecca Hitijahubessij; [2018]
  Nyckelord :Green strategies; green branding; green brand image; brand image; McDonald’s; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this paper is to explore how brands’ greening strategies affect consumers’ green brand image. Design/Methodology/Approach: This study is based on a qualitative approach, researching one case, McDonald’s greening strategies compared with the consumers’ brand image. LÄS MER

 4. 24. Ekosystemtjänster, en tjänst för vem? En fallstudie av stadsförnyelseprojektet Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Julia Åberg; [2018]
  Nyckelord :Ecosystem services; neoliberal planning; Norra Djurgårdsstaden; City branding; political ecology; Stockholm; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay discusses the use of ecosystem services in the vity renewal project Norra Djurgårdsstaden in central Stockholm. The chosen method has been a document analysis where neoliberal planning tendencies was identified from five factors. LÄS MER

 5. 25. Kommunikation av det kommunala hållbarhetsarbetet : en fallstudie av Växjö kommun

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Axel Frejd; Isabella Viman; [2018]
  Nyckelord :miljöarbete; grön marknadsföring; kommunal verksamhet; kommunikation;

  Sammanfattning : To promote sustainable development is a vital aspect of ensuring a safe and enduring future for our world. In efforts to increase the global commitment he UN has set 17 goals for the sustainability work of its member states. In the Swedish public sector these goals have been incorporated at different levels of control. LÄS MER