Sökning: "green branding"

Visar resultat 6 - 10 av 41 uppsatser innehållade orden green branding.

 1. 6. Alumni Branding : En kvalitativ studie om alumners betydelse för ett universitets marknadsföring gentemot presumtiva studenter.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Ebba Green Salmonson; Rasha Karma; [2019]
  Nyckelord :Social Media Marketing; Word-of-Mouth; Influencer Marketing; Storytelling; Varumärkesuppbyggnad; Varumärkesidentitet; Varumärkesimage;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att identifiera alumners betydelse för ett universitets marknadsföring gentemot presumtiva studenter. Vidare ämnar studien tydliggöra alumners delaktighet i ett universitets varumärkesuppbyggnad. LÄS MER

 2. 7. Impact of green marketing on consumer buying behavior: The mediating role of environmental knowledge. : A quantitative study in the context of Pakistan

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Basharat Ali; [2019]
  Nyckelord :Green marketing; consumer buying behavior; environmental knowledge; eco-labeling; green advertising; green branding;

  Sammanfattning : Green marketi ng is aimed at directing a company‘s efforts to undertake the processes of designing a product, its promotion, pricing, and distribution in a way that can help to protect the environment. The current study is aimed at investigating the influence of green marketing practices including eco-labeling, green branding and green advertising on consumer buying behavior in Pakistan which is a developing country. LÄS MER

 3. 8. Att hitta rytmen för ett unikt uttryck : En kvantitativ innehållsanalys av hälso- och sjukvårdens visuella uttryck

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Maja Lundquist; Sanna Mogren; [2019]
  Nyckelord :Visual brand profile; Healthcare; Website; Graphic design; Visuell profil; Hälso- och sjukvård; Webbplats; Grafisk design;

  Sammanfattning : Det här projektet utfördes på uppdrag av hälsovårdsföretaget Din Rytm med syftet att ta fram en enhetlig visuell profil anpassad till företagets webbplats som samstämmer med och kommunicerar verksamheten. För att den visuella profilen skulle hålla sig till branschen och nå särprägel studerades det visuella uttrycket på webbplatser inom Din Rytms branschområde: hälso- och sjukvårdsbranschen med tjänster kring kvinnokroppen. LÄS MER

 4. 9. Miljömärkningar inom textilbranschen : Ur konsumentens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sara Stegervall; Lina Svennberg; [2019]
  Nyckelord :Green Marketing; Green Marketing Mix; Sustainability; Consumer Behavior; Ecolabelling; Circular Economy; TPB; Greenwashing; Grön Marknadsföring; Grön Marknadsföringsmix; Hållbarhet; Konsumentbeteende; Miljömärkning; Cirkulär Ekonomi; TPB; Greenwashing;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka konsumenters kännedom och uppfattningar om miljömärkningar i textilbranschen samt om de ger avtryck i deras konsumtion. Studien har genomförts med en kvantitativ ansats genom en enkätundersökning som är utformad utifrån en kvalitativ förstudie. LÄS MER

 5. 10. Grön Platsmarknadsföring: En fallstudie av Växjö & Malmö

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Wiktor Bergsand; [2018-08-09]
  Nyckelord :Green place branding; Place branding; Växjö; Malmö;

  Sammanfattning : Grön platsmarknadsföring är ett koncept som nyligen uppstått som ettforskningsområde och har uppstått som ett resultat av ett ökat intresse från lokalamakthavare att marknadsföra sig som gröna. Detta är i sin tur inlindat i ett merallmänt ökat intresse att framställa produkter som gröna. LÄS MER