Sökning: "green marketing mix"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden green marketing mix.

 1. 1. Svenska kvinnliga konsumenters upplevda påverkan av hållbar marknadskomunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Julia Justad; Nora Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Green marketing; CSR; consumer behavior; the green marketing mix; sustainable clothing consumption; Grön marknadsföring; CSR; attityd; konsumentbeteende; den gröna maknadsmixen; hållbar klädkonsumtion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Marknadsföring har varit en del av samhället sedan den industriella revolutionen (Barregren, 2014). Genom åren har den förändrats och anpassat sig efter samhällets förväntningar, vilket har gjort att på senare tid har företagens marknadskommunikation övergått till att fokusera på klimatavtrycket och det sociala ansvaret som företagen har samtidigt som konsumtionen ökar i samhället. LÄS MER

 2. 2. How can insect-based food appeal to consumers in the Swedish market? : A qualitative study on identifying major factors that impact purchasing insect-based food and examining how novel companies can penetrate the Swedish market.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Redovisning, Marknadsföring, SCM, Informatik och Rättsvetenskap

  Författare :Daiki Okutani; Dairong Wu; [2021]
  Nyckelord :Entomophagy; novel food; sustainability; diet behaviour; marketing entry; young consumer behaviour; food industry; marketing mix;

  Sammanfattning : The main purpose of this study was to examine the main factors that both positively and negatively influence consumers purchasing behavior in terms of insect-based food. By investigating the factors, the study aimed to shed light on how insect-based food can seamlessly penetrate the Swedish market with the use of marketing strategies. LÄS MER

 3. 3. The Role of Organizational Culture on Green Marketing

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Lucia Chuwa; Ukpemeobong Ibokette; [2020]
  Nyckelord :Green marketing; green marketing mix; organizational culture; Sweden; Nigeria; environmental sustainability and Natural Resource Based View Theory.;

  Sammanfattning : Title: The Role of Organizational Culture on Green Marketing Level: Final Thesis for Master’s Degree Program Authors: Lucia Gido Chuwa  and Ukpemeobong Usen Ibokette Supervisor: Dr. Daniella Fjellström Examiner: Dr. LÄS MER

 4. 4. Sustainable Fast Fashion: Paradox or Possibility? From Consumer Insight to Sustainable Marketing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aurora Fagerhus; Sophia Hallqvist; [2020]
  Nyckelord :Conscious consumers; fast fashion; marketing mix; sustainability; sustainability labels; Business and Economics;

  Sammanfattning : Awareness of sustainability-related issues within the fashion industry has increased. Fast fashion is specifically criticized for its negative impacts on the environment and society. Due to this, several fast fashion companies are trying to position themselves as more sustainable. LÄS MER

 5. 5. Kan snabbmat vara grön? : En studie om hur snabbmatskedjorna positionerar sig på marknaden genom att använda sig av grön marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Erik Rosqvist; Rebin Mohammadi; [2020]
  Nyckelord :Green marketing; fast food industry; brand identity; Grön marknadsföring; snabbmatsindustrin; varumärkesidentitet;

  Sammanfattning : The climate question is one of the major questions in society and consumers today expect cooperates to take responsibilities that help the environment. One of the industries that consumers have misbeliefs in when it comes to green marketing and green products is the fast-food industry. LÄS MER