Sökning: "green marketing strategy"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden green marketing strategy.

 1. 1. Sustainable Fast Fashion: Paradox or Possibility? From Consumer Insight to Sustainable Marketing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aurora Fagerhus; Sophia Hallqvist; [2020]
  Nyckelord :Conscious consumers; fast fashion; marketing mix; sustainability; sustainability labels; Business and Economics;

  Sammanfattning : Awareness of sustainability-related issues within the fashion industry has increased. Fast fashion is specifically criticized for its negative impacts on the environment and society. Due to this, several fast fashion companies are trying to position themselves as more sustainable. LÄS MER

 2. 2. Factors affecting consumers green purchase intention towards ecological products: ICA supermarket in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Khalida Akter; [2020]
  Nyckelord :Green marketing; consumer trust; green trust; Eco-branding; Green marketing strategy and consumer purchase intention;

  Sammanfattning : Title: “Factors affecting consumers green purchase intention towards ecological products: ICA supermarket in Sweden”. Level: Master degree thesis in Business AdministrationAuthor: Khalida Akter Supervisor: Zahra AhmadiExaminer: Maria Fregidou-Malama Aim: The aim of this study is to investigate how consumer trust, eco-branding and green marketing strategy influence consumer purchase intention towards ecological products. LÄS MER

 3. 3. Gröna modeannonser som trovärdiga eller inte? : En kvalitativ studie som undersökerkonsumenters tolkningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Carolina Andersson; Saga Bivall; Maria Rudblad; [2020]
  Nyckelord :Sustainable fashion; marketing; green marketing; consumer behaviour; interpretatio; Hållbart mode; marknadsföring; grön marknadsföring; konsumentbeteende; tolkning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med konsumenternas stigande intresse för hållbara modeprodukter har den gröna marknadsföringen från fast fashion-företag ökat. Eftersom det finns uppfattningar om att modeindustrin inte relateras till hållbarhet kan modeföretags försök att nå ut tillkonsumenterna via sin gröna kommunikation uppfattas på ett felaktigt sätt. LÄS MER

 4. 4. Grön marknadsföring online - en kvalitativ undersökning av livsmedelsindustrin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Svensson; [2020]
  Nyckelord :marknadsföring; livsmedelsindustrin; grön marknadsföring; digital marknadsföring; varumärke;

  Sammanfattning : Studien har undersökt hur grön marknadsföring online tillämpas i praktiken. Studien har fokuserat på sex stycken olika varumärken i livsmedelsindustrin och hur de tillämpar grön marknadsföring digitalt via sina hemsidor. Alla varumärken verkar inom mjölk -och yoghurtindustrin eller tillverkar alternativ till vanlig mjölk och yoghurt. LÄS MER

 5. 5. SoFo in Stockholm: Placemaking in the age of hipster urbanism

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Christopher Pickering; [2020]
  Nyckelord :critical urban theory; gentrification; grassroots; place; placemaking; housing; small business;

  Sammanfattning : The transformation of cities through gentrification and the commodification of culture and green space are central problems in Urban Studies. This thesis investigated how cities like Stockholm can move forward from this gentrification. LÄS MER