Sökning: "green purchasing behavior"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden green purchasing behavior.

 1. 1. Value Enhancers and Inhibitors for Green Purchasing Behavior : Attitudes towards green products within the food industry among young Swedish consumers.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Hannah Gustafsson; Lawko Karim; Helmie Säll Fuglerud; [2019]
  Nyckelord :Green marketing; purchasing behavior; green purchasing behavior; food industry; green consumer goods; Swedish consumption; young consumer behavior.;

  Sammanfattning : Abstract Problem: Food consumption represents the largest contributor to climate change in Sweden, with activities that contribute to excess waste and greenhouse gas emissions. Although studies indicate positive attitudes towards green purchasing behavior among young Swedish consumers, inconsistency between green purchasing intent and actual behavior have been noticed. LÄS MER

 2. 2. Factors influencing consumer purchasing behavior of natural cosmetics : A qualitative study in Uppsala, Sweden

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jiali Zhang; Meijuan Zhou; [2019]
  Nyckelord :Natural Cosmetics; Theory of Planned Behavior; Attitude; Subject Norma; Perceived Behavioral Control; Purchasing Behavioral Intention; Purchasing Behavior; Healthy and Sustainable Lifestyle; Product Knowledge; Green Trust;

  Sammanfattning : Although consumers’ need for a healthy and sustainable lifestyle drives natural cosmetics consumption, various claims of natural cosmetics make consumers confused and distrustful. This study aimed to explore factors that affect consumers' purchasing behavior of natural cosmetics under the theoretical framework of planned behavior (TPB). LÄS MER

 3. 3. Framtidens fisk odlas i stan - En studie kring akvaponikens möjlighet till kommersiellt genomslag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Dahl; Marcus Jakobsson; [2018-04-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The world population is increasing rapidly and humans eat more protein every year. By 2050, the world population is estimated to need 70% more protein than is available today. Already now, the world's ocean is fading, while today's meat production is one of the biggest contributors to the climate changes. LÄS MER

 4. 4. Determinants affecting the intention to buy green clothing products : A quantitative study on Swedish millennials

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :William Henriksson; Sandra Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Green Marketing; Green Clothing Products; Green Consumer Behavior; Swedish Millennials; Green Gap;

  Sammanfattning : Background: The clothing industry is guilty of environmental destruction, at the same time consumers and more specifically Swedish millennials have shown increasing concern for the environment. Those favorable environmental attitudes and concerns has however in some green contexts shown to not affect the intention to buy green products which might suggest that there exists a so-called attitude-intention gap. LÄS MER

 5. 5. Konsumenternas köpbeteende inom fast fashion : En undersökning om gapet mellan attityd och beteende inom hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hannah Ahlbom; Anna Söderbergh; [2018]
  Nyckelord :green gap; attitude - action gap; consumer behavior; fast fashion; sustainable development; green fashion; purchase intention and buying behavior.; det gröna gapet; gap mellan attityd och handling; konsumentbeteende; fast fashion; hållbar utveckling; hållbart mode; köpbeteende och köpintention;

  Sammanfattning : De miljövänliga problem som världen står inför idag är tätt sammanhängande med den masskonsumtion som skapats av fast fashion-industrin. Detta har skapat en större efterfrågan av miljövänligt producerade kläder av konsumenter då de har en allt större inblick och påverkan på modeindustrin. LÄS MER