Sökning: "green school grounds"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden green school grounds.

 1. 1. School grounds : children’s perspectives on qualities, use and social support

  Master-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Sofie Hallin; [2018]
  Nyckelord :school grounds; green school grounds; children’s environment; children’s health; school grounds as social environments; sense of community; security; safety;

  Sammanfattning : School grounds are places where children spend a lot of time during all of their school years, and therefore central for many children’s everyday life. School grounds are an important part of the school settings that affect several dimensions of children’s health, since the built environment can facilitate or constrain physical activity. LÄS MER

 2. 2. Växter, vatten och whiskytunnor : hur man kan förbättra en skolgård med hjälp av elever, lärare, föräldrar och volontärer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sanna Byström; [2015]
  Nyckelord :skolgårdar; skolgårdsutveckling; Skottland; volontärer;

  Sammanfattning : Idén till det här examensarbetet uppkom i Skottland under ett volontärprojekt. Eleverna på Canal View Primary School anlade tillsammans med volontärer en trädgård på sin skolgård. Volontärerna ledde även lektioner där skolgården var utgångspunkten. LÄS MER

 3. 3. Zone 19 : revitalization of public space in La Florida, Guatemala City

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering och byggteknik

  Författare :Lina Olsson; [2002]
  Nyckelord :Guatemala City; Guatemala; Public space; Revitalization; Spatial Planning; Third World; MFS;

  Sammanfattning : This diploma work concerns revitalization of public space in zone 19, La Florida, in Guatemala City. The main objective of the study was to develop planning and design proposals as well as implementation strategies that aim at gaining more public open space and revitalizing existing public open space, in a way that will define and emphasize La Florida?s identity. LÄS MER