Sökning: "green street"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden green street.

 1. 1. En ny urbanitet utanför murarna

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Elias Friberg; [2019]
  Nyckelord :Visby; Urbanitet; Arkitektur; A7; Ytterstad; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : In this thesis project I investigate, analyze and develop a proposal in order to improve the urban qualities of my hometown, Visby on the island Gotland in the Baltic sea. The city had a major role as a trading port during the 12th and 13th centuries but then had an economic setback which hindered its growth until the19th century. LÄS MER

 2. 2. Disrupting linear street life

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :David von Martens; [2018]
  Nyckelord :architecture; block; street; arkitektur; gatan; kvarteret; sickla;

  Sammanfattning : Kan den lokala gatan och omkringliggande arkitektur och urban design bli utmanad med nya sätt att se på kvartersbildning, gatumönster, publika funktioner och eventuella nya funktioner? Den första delen av projektet inkluderade litteraturstudier om staden och livet i staden, undersökningar av typiska och inspirerande urbana miljöer, kvarter och gatumiljöer, och även referensstudier över andra intressanta publika miljöer. Mitt examensprojekt avslutades med framtagandet av ett nytt designförslag för kvartersbildning, gatumönster och bebyggelse för ett område i Sickla öster om Stockholm. LÄS MER

 3. 3. Köpenhamns skyfallsplan : en förebild?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Bim Troell; Åsa Thidell; [2018]
  Nyckelord :grönblå lösning; klimatanpassning; Köpenhamn; mervärde; multifunktionalitet; nederbörd; resiliens; skyfall; skyfallsimplementering; skyfallsplan; stadslandskap;

  Sammanfattning : Klimatet är i förändring vilket resulterar i nya väderförhållanden och förutsättningar. Fler intensiva regn förväntas bli ett resultat av en ökad medeltemperatur. LÄS MER

 4. 4. Reykjavík’s roadsides : using roadside vegetation as a source to increase biological diversity in urban environments

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hrönn Hafliðadóttir; [2018]
  Nyckelord :Urban Biodiversity; Roadside vegetation; Reykjavík´s Roadsides; Ecological Design; Planting Design; Native Flora;

  Sammanfattning : With the expansion and densification of urban environments, natural and man-made, open and green areas get lost for buildings and transportation systems. It is therefore crucial to take care of the green areas and ecologically favourable environments to support urban biodiversity. LÄS MER

 5. 5. Mälarängens grundskola

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Linda Östrand; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mälarängen är ett utvecklingsområde mellan Bredäng och Mälarhäjden där Stockholms Stad ämnar skapa integration mellan de två stadsdelarna. En del av detta är en skola för årskurserna F-6 som ska välkomna barn med olika bakgrund. LÄS MER