Sökning: "green structure"

Visar resultat 1 - 5 av 351 uppsatser innehållade orden green structure.

 1. 1. Var går gränsen? : En kvalitativ text- och innehållsanalys på Greta Thunberg och den miljöaktivistiska rörelsen utifrån Ninian Smarts sjudimensionella religionsmodell

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Hallén; [2020]
  Nyckelord :Greta Thunberg; Text and content analysis; Definition of religion; Ninian Smart; Environmentalism; Activism; Lived religion; Deep green religion; Implicit religion;

  Sammanfattning : This essay examines if Greta Thunberg and the environmentalist movement can be considered a religion. The method used is a qualitative text and content analysis, which is applied to three of Thunberg’s speeches, together with external factors from her life and the movement’s structure. LÄS MER

 2. 2. Are climate budgets the new green? A critical study of environmental discourses in Oslo's climate budget

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Anne-Sofie Sejer Sejer Petersen; [2020]
  Nyckelord :Oslo; climate budget; environmental discourses; degrowth; consumption-based emissions; city GHG mitigation; environmental science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Reducing greenhouse gas emissions at the city scale continues to be of high priority. Oslo pioneered a cross-sectoral steering method ‘the climate budget’, effectively branding themselves as ’green leaders’. LÄS MER

 3. 3. Ett sekel av grönstruktur : grönstrukturens förändringar i Dalby från 1940 till idag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Simon Persson; Linus Hjertkvist; [2020]
  Nyckelord :Green infrastructure; orthophoto; Geographical Information Systems; Lunds kommun; Dalby; landscape science; Grönstruktur; ortofoto; geografiska informationssystem; Lunds Kommun; Dalby; landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : “A century of green infrastructure" is the thesis for this bachelor's degree in landscape science and aims to investigate how the green structure has changed in Dalby 1940-2018. The objective is realised through remote sensing of orthophotos in GIS, where continuity, land use, small biotopes and barriers, have been investigated. LÄS MER

 4. 4. Implementering av koldioxidvärdering för grönytor

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Marcus Kennerstedt; Felicia Pereira de Moraes; [2019]
  Nyckelord :Green areas; Carbon dioxide sinks; Valuation model;

  Sammanfattning : IPCC förespråkar i en rapport från 2018 att kolsänkor måste få en tydligare plats i samhället om vi ska lyckas nå klimatmålen. Grönstruktur är en typ av objekt som passivt tar upp koldioxid genom fotosyntes. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetens demokratiska dimension - En kritisk diskursanalys av Ekostaden Augustenborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustav Lopez Valdivieso Svensson; [2019]
  Nyckelord :Augustenborg; diskursanalys; green fix; hållbarhet; demokrati; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay will handle the subject of how the municipality of Malmö along with its real estate company MKB construct a discourse on how the neighborhood of Augustenborg should be understood. The essay uses critical discourse analysis to understand how the discourse is constructed, and what social consequences this has. LÄS MER