Sökning: "green trust"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden green trust.

 1. 1. Green populism : a new phenomenon

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Ariana Carvalho; [2020]
  Nyckelord :Green Populism; Populism; Green Ideology; Qualitative Content Analysis; Greta Thunberg; Climate activism; Green Populist Discourse;

  Sammanfattning : This study aims at exploring a new phenomenon labelled here as green populism. Building on modern theories of populism and green ideology, this case-study is focused on finding which elements of green populism are present, if any, in Greta Thunberg’s discourse. LÄS MER

 2. 2. Sustainable Fast Fashion: Paradox or Possibility? From Consumer Insight to Sustainable Marketing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aurora Fagerhus; Sophia Hallqvist; [2020]
  Nyckelord :Conscious consumers; fast fashion; marketing mix; sustainability; sustainability labels; Business and Economics;

  Sammanfattning : Awareness of sustainability-related issues within the fashion industry has increased. Fast fashion is specifically criticized for its negative impacts on the environment and society. Due to this, several fast fashion companies are trying to position themselves as more sustainable. LÄS MER

 3. 3. A framework of blockchain technology for green real estate bonds

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Julian Bauer; Benjamin Bachmaier; [2020]
  Nyckelord :Real estate; Green bonds; Sustainability; Blockchain; Transparency; Fastigheter; Gröna obligationer; Hållbarhet; Blockchain; Genomskinlighet;

  Sammanfattning : This thesis investigates potential solutions to blockchain technology to develop thegreen real estate bond market further. Previous research focused mostly on thetechnology itself, or in connection to other real estate processes such as transactionsor land registries. LÄS MER

 4. 4. Factors affecting consumers green purchase intention towards ecological products: ICA supermarket in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Khalida Akter; [2020]
  Nyckelord :Green marketing; consumer trust; green trust; Eco-branding; Green marketing strategy and consumer purchase intention;

  Sammanfattning : Title: “Factors affecting consumers green purchase intention towards ecological products: ICA supermarket in Sweden”. Level: Master degree thesis in Business AdministrationAuthor: Khalida Akter Supervisor: Zahra AhmadiExaminer: Maria Fregidou-Malama Aim: The aim of this study is to investigate how consumer trust, eco-branding and green marketing strategy influence consumer purchase intention towards ecological products. LÄS MER

 5. 5. Social integration genom meningsfulla möten i det offentliga rummet : Malmö Stads arbete för en enad stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Bim Byström; [2020]
  Nyckelord :offentliga rummet; offentliga platser; social integration; segregation; möten; mötesplatser; stadsutveckling; social hållbarhet; Malmö; public space; public places; social integration; segregation; meetings; meeting places; city; social sustainability;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker huvudsakligen hur Malmö Stad arbetar med det offentliga rummet för att främja meningsfulla möten och social integration. Genom en dokumentstudie och intervju med respondent från organisationen söktes svar på uppsatsens frågeställning. LÄS MER