Sökning: "greenwashing."

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet greenwashing..

 1. 1. Changes in Disclosure Tone after an Incident - Quality and industry spill-over effects

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Josefin Dolietis; Fanny Rydberg; [2019-08-08]
  Nyckelord :Disclosure tone; disclosure quality; spill-over effect; industry response; text analysis; activity; optimism; certainty; realism; impression management; information overload; greenwashing;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsrapportering i bilindustrin : en kvalitativ studie av SDG-rapporteringens utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Sejla Gicic; Ariana Kelmendi; [2019]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; sustainable development goals; sustainability reporting; greenwashing; legitimacy; Corporate social responsibility; sustainable development goals; hållbarhetsrapportering; greenwashing; legitimitet;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility är ett gemensamt koncept som idag fokuserar på hur organisationer förväntas gå utöver ekonomiska resultat och samklang. Företag väljer att frivilligt tillämpa FN:s Sustainable Development Goals för att upprätthålla hållbarhetsrapporter för att framstå som mer legitima och använda hållbarhetsrapporter som konkurrensfördel. LÄS MER

 3. 3. Låt oss prata hållbart: Om hållbarhetsdiskurser i svensk varumärkeskommunikation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Malin Svensson; [2019]
  Nyckelord :greenwashing; hållbarhetsdiskurs; kritisk diskursanalys; paradox; retorisk bildanalys; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Uppsatsen belyser hur hållbarhetsdiskurser används inom svensk varumärkeskommunikation och diskuterar hur detta kan påverka konsumentens uppfattning av klimatfrågan. Tre övergri-pande hållbarhetsdiskurser kunde identifieras i tidigare forskning och undersöktes genom en tematisk sammanställning av hemsidekommunikation från Sveriges 20 högst rankade hållbara konsumentföretag (enligt Sustainable Brand Index™, 2019). LÄS MER

 4. 4. Grönt säljer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Tony Dao; [2019]
  Nyckelord :greenwashing; visuell kommunikation; etik; förpackning;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur företag använder sig av greenwashing på sina förpackningar med utgångs- punkt Årets Matbluff mellan 2015 – 2018. Syftet med undersökningen var att se hur varumärken an- vänder sig av greenwashing för att visuellt kommuni- cera hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. Fast fashion tvättar kläder gröna : en kvalitativ studie kring förekomsten av Greenwashing i hållbarhetsrapportering hos svenska fast fashion-företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Camilla Olenmark; Louise Westford; Alva Lantz; [2019]
  Nyckelord :Fast fashion; Triple bottom line; CSR; Greenwashing; Green Marketing; The Seven Sins; Sustainability; Consumption; Gröntvättning; CSR; Triple Bottom Line; Grön marknadsföring; The Seven Sins; Fast Fashion; Hållbarhet; Konsumtion;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Fenomenet fast fashion erbjuder inte minst mode med låg prisbild för den stora massan samt nyheter varje vecka, utan bidrar även till massproduktion och masskonsumtion. Miljömässig skada sker under alla steg av en mode- och textil försörjningskedja, där expansionen av både produktion och konsumtion bidrar till ökad miljöpåverkan. LÄS MER