Sökning: "greenwashing"

Visar resultat 1 - 5 av 337 uppsatser innehållade ordet greenwashing.

 1. 1. JAKTEN PÅ HÅLLBARHET. En semiotisk bildanalys av svenska modeföretags innehåll och kommunikation på Instagram under Black Week

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Natalie Hedberg; Moa Lidö Mannervik; [2024-03-06]
  Nyckelord :Black Friday; Black Week; CSR; Greenwashing; Hållbarhetskommunikation; Instagram; Konsumtion; Semiotik;

  Sammanfattning : This undergraduate thesis employed a qualitative content analysis that includes a semiotic approach, incorporating both denotation and connotation, to examine advertising campaigns on Instagram from three Swedish fashion companies during Black Week. The Swedish fashion companies that were examined are Haglöfs, Gina Tricot and Kappahl. LÄS MER

 2. 2. Hållbar Utveckling inom Modebranschen - En studie om modebranschens förbättringsmöjligheter angående hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Holmén; Filip Simic; [2024-02-12]
  Nyckelord :Cirkulär Fashion; Greenwashing; Brand Community; Hållbar Utveckling; Grassroot Movement;

  Sammanfattning : Inledning: Modebranschen har en gång i tiden betraktats som att vara hållbar då det exempelvis producerades plagg i små kvantiteter. Chinnaduraim (2023) konstaterar att modeindustrin har gjort betydande framsteg inom hållbart mode, men hon påpekar att det återstår mycket arbete. LÄS MER

 3. 3. Varumärket H&M i sviterna av en hållbarhetskris : En kvalitativ innehållsanalys av hur H&M via vdn Helena Helmersson kriskommunicerar i fallet om “Klädinsamlingen som blir sophögar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Wilma Niva Runberg; Evelina Ek; [2024]
  Nyckelord :Kriskommunikation; H M; hållbarhet; Image Repair Theory; Situational Crisis Communication Theory; Corporate Social Responsibility; greenwashing; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : 2023 kunde Aftonbladet avslöja en granskning med motsägande information kring H&Ms annars utstickande hållbarhetsarbete. Det framkom i granskningen att H&Ms klädinsamling som har kommit till att bli den största i världen inte återanvänder eller återvinner kläderna på det sättet som utlovas och att flera av plaggen hamnar på platser, som världens värsta dumpningsplats i Benin. LÄS MER

 4. 4. GREENWASHING INOM FAST FASHION OCH DESS PÅVERKAN PÅ KONSUMENTERS KÖPINTENTION I SVERIGE : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emma Fogde; Marrah Bahtitti; Samuel Flodin; [2024]
  Nyckelord :Köpintention; Varumräkesattityd och Greenwashing;

  Sammanfattning : Greenwashing has a negative impact on the consumer's brand attitude where it often leads to a reduced purchase intention. In other words, there is a strong relationship between greenwashing and a reduced purchase intention. This study applies to all age groups with greater impact on individuals between 45-50 years. . LÄS MER

 5. 5. Den svenska paradoxen - när den stränga marknadsföringsrättsliga regleringen av miljöpåståenden sätter hållbarheten på spel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Mikaela Thorvall; [2024]
  Nyckelord :marknadsföring; miljöpåståenden; grön marknadsföring; greenwashing;

  Sammanfattning : EU har sedan flera år tillbaka arbetat för en mer hållbar och miljövänlig konsumtion inom unionen. Marknadsföring påverkar konsumenters val i stor utsträckning och för att konsumenter ska kunna fatta välinformerade affärsbeslut krävs att marknadsföringen är vederhäftig. LÄS MER