Sökning: "greenwashing"

Visar resultat 1 - 5 av 253 uppsatser innehållade ordet greenwashing.

 1. 1. What Does Sustainability Mean? : A Study of Young Consumers’ Associations With, and Understanding of the Term Sustainability, Within the Fashion Industry

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Henrik Berghe; Malcolm Sanchez Adolfsson; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; fashion industry; young consumers; sustainability perception; environmental sustainability; social sustainability; consumer perspective;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study is to investigate how young consumers understand sustainability in the fashion industry: how they define it and if they consider both environmental and social sustainability. Design/methodology/approach – A qualitative method was used. LÄS MER

 2. 2. ESG-betyg och dess poängsättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Lingmo; [2022]
  Nyckelord :Greenwashing; ESG; ESG-betyg; Hållbarhet; Parisavtalet; EU Taxonomi.; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to investigate if reporting on sustainability holds the standard for various frameworks and what factors determine ESG-points. The relationship between companies' total sales and various environmental factors were also investigated in order to understand the driving factors for companies to report on ESG and sustainability. LÄS MER

 3. 3. En kvantitativ studie om sambandet mellan hållbarhetsredovisning och resultatmanipulering i en svensk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Martin Lennartsson; Pär Lövgrund; [2022]
  Nyckelord :Resultatmanipulering; Hållbarhetsredovisning; CSR; ESG;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett ständigt aktuellt och diskuterat ämne och hur företag arbetar för att tasitt samhällsansvar likaså. Det ökade intresset och de ökade förväntningarna på företaghar lett till att fler och fler företag redovisar sitt hållbarhetsarbete vilket i sin tur harmedfört möjligheten att studera ämnet. LÄS MER

 4. 4. Konsumentens upplevelse av gröna hållbara åtaganden: Greenwash eller brainwash?

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emmie Alwert; Kajsa Pålsson; [2022]
  Nyckelord :Greenwashing; sustainability; sustainable development; Corporate Social Responsibility; konsumer; konsuming behaviour; eco-labeling; marketing; green-marketing; green trust; Sweden;

  Sammanfattning : Greenwashing is considered a global issue and refers to a process of conveying false information and marketing about a company's products and how they are produced. Greenwashing in marketing will give consumers the belief that a company is more eco-friendly than it really is and leads to unsustainable claims. LÄS MER

 5. 5. Konsten att handla hållbart : En studie om greenwashing och konsumenters förtroende till certifiering och miljömärkning av livsmedel

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefin Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Greenwashing; grön marknadsföring; grön konsumtion; livsmedel; ekologisk certifiering; miljömärkning;

  Sammanfattning : Consumer demand for green products in the market is increasing. This has led to green marketing becoming more common, however, the line between green marketing and greenwashing is not entirely clear. LÄS MER