Sökning: "greenwashing"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet greenwashing.

 1. 1. Does Size Matter? : An event study exposing the relative size of a green bond issue and its impact on value creation for corporations.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sophia Bragd; Lovisa Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Green Bonds; Bonds; Bond Size; Relative Bond Size; Greenwashing; Abnormal Returns; Event Study;

  Sammanfattning : Capital markets have changed profoundly since green bonds were first introduced in 2013 as a way of financing programs benefiting social and environmental sustainability. The purpose of this study is to investigate whether green bond issues are related to value creation as compared with conventional bond issues, and how the relative size of a bond issue may impact this relationship. LÄS MER

 2. 2. Green Is the New Black : En kvantitativ enkätundersökning avsambanden mellan konsumenters hållbarhetstänk och deras attityd till hållbar marknadskommunikation.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Anna Richardsdotter; Kajsa Skirhammar; [2021]
  Nyckelord :Sustainable marketing communication; attitudes; sustainable consumption; greenwashing; Hållbar marknadskommunikation; attityder; hållbar konsumtion; greenwashing;

  Sammanfattning : Följande studie ämnar undersöka generella samband mellan konsumenters hållbarhetstänk och deras attityd till hållbar marknadskommunikation. Studiens syfte är att undersöka konsumenters attityd till hållbar marknadskommunikation och huruvida konsumenter själva efterlever de krav vid konsumtion som de ställer på företagen inom hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Det är något som skaver : Att kommunicera fast fashion och hållbarhet

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Fia-Maria Näslund; Hanna Rikner; Sigrid Näslund; [2021]
  Nyckelord :Visuell kommunikation; semiotik; hållbarhet; fast fashion; Nakd; greenwashing.;

  Sammanfattning : Rapportens syfte är att undersöka hur visuell kommunikationanvänds för att kommunicera fast fashion. Urvalet som analyserades är en del av Na-kd:s webshop. Studiens resultat visar att Na-kd på flera sätt, genom visuell kommunikation, uppmuntrar konsumenten att agera. . LÄS MER

 4. 4. En studie om klimatstrategin Klimat 2030:s uppföljningsarbete för att nå de regionala klimatmålen i Västra Götaland

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sally Mattsson; Felicia Frykman; [2020-07-07]
  Nyckelord :klimatmål; uppföljning; regionala klimatmål; Klimat 2030; klimatlagen; Klimatpolitiska rådet; Parisavtalet; koldioxidbudget; utsläppsminskning; greenwashing; Västra Götalandsregionen;

  Sammanfattning : Utsläppsminskningar måste ske i hög takt till 2030 för att det ska gå att uppnå Parisavtalets2-gradersmål. År 2009 beslutade Västra Götalandsregionen (VGR) att regionen ska blifossiloberoende till år 2030. Under 2017 antogs klimatstrategin Klimat 2030 - Västra Götalandställer om , tillsammans med Länsstyrelsen i regionen. LÄS MER

 5. 5. Facilitating Sustainable Investments - How the EU Taxonomy is expected to change the principal-agent relationship between fund managers and retail customers

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pontus Elmrin; Astrid Johansson; [2020-07-02]
  Nyckelord :Fund manager; Retail customer; Environmental Sustainability; Sustainability Investments; EU Taxonomy; Capital reallocation; Sustainable Development Goals Agenda; Principal-agent; Greenwashing;

  Sammanfattning : There is currently an information asymmetry on the financial market, which has implications for the practice of greenwashing, hindering the capital allocation towards the Sustainable Development Goals. To fill this information gap, the EU Commission initiated the development of an EU Taxonomy - a standardized classification system to facilitate sustainable investments. LÄS MER