Sökning: "greenwashing"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet greenwashing.

 1. 1. Greenwashing och hållbarhetsmärkningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joel Lindqvist; Fabian Bothén Nyström; [2020-02-21]
  Nyckelord :Greenwashing; konsumentförvirring; Hållbarhetsmärkningar; Vilseledande marknadsföring; Kommunikation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det hållbara samhället : En studie om hur hållbarhetsfrågan kommuniceras via mega-event

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jasmine Gutenberg; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; mega-event; social marknadsföring; greenwashing; Olympiska spelen OS ;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur mega-evenemang som OS kommunicerar och arbetar med hållbarhetsfrågor. De Olympiska spelen medför en enorm mediaplattform och möjlighet att förmedla, och marknadsföra budskap med anknytning till hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetskommunikationens komplexa värld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Persson; Fanny Vernerson; Niklas Forslund; [2020]
  Nyckelord :CSR; Greenwashing; Hållbarhetskommunikation; Teknologiföretag; Varumärkeskapital; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Det är omodernt att dricka mjölk : En fallstudie om unga konsumenters attityder gentemot Oatlys reklamkampanj “Spola mjölken"

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Amanda Sterner; Karolina Bjernefalk; [2020]
  Nyckelord :Oatly; advertising; attitude; consumer; trademark; greenwashing; Oatly; reklam; attityd; konsument; varumärke; greenwashing;

  Sammanfattning : Studien handlar om företaget Oatly och deras senaste kampanj “Spola mjölken”. Företaget, samt kampanjen, lägger ett stort fokus på miljön i marknadsföringen av sina produkter. Deras strategiska kommunikation har väckt en debatt kring kampanjens trovärdighet och deras miljöargument. LÄS MER

 5. 5. Gröna burgare – gröna företag? : En multimodal kritisk diskursanalys av Max, McDonald's och Burger Kings hållbarhetskommunikation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ludwig Ernstsson; Hannes Blomkvist; [2020]
  Nyckelord :multimodal critical discourse analysis; corporate social responsibility; McDonald s; Max; Burger King; greenwashing; sustainability; communication; multimodal kritisk diskursanalys; corporate social responsibility; McDonald s; Burger King; Max; grönmålning; hållbarhet; kommunikation;

  Sammanfattning : Studien analyserar Max Burgers, McDonald’s Sverige och Burger King Sveriges reklamkampanjer för de ekologiskt hållbara produkter som återfinns i företagens produktutbud. Studiens syfte är att undersöka om, och i så fall hur, dessa snabbmatskedjor grönmålar sitt varumärke i hållbarhetskommunikationen för att öka försäljningen. LÄS MER