Sökning: "greenwashing"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet greenwashing.

 1. 1. En studie om klimatstrategin Klimat 2030:s uppföljningsarbete för att nå de regionala klimatmålen i Västra Götaland

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sally Mattsson; Felicia Frykman; [2020-07-07]
  Nyckelord :klimatmål; uppföljning; regionala klimatmål; Klimat 2030; klimatlagen; Klimatpolitiska rådet; Parisavtalet; koldioxidbudget; utsläppsminskning; greenwashing; Västra Götalandsregionen;

  Sammanfattning : Utsläppsminskningar måste ske i hög takt till 2030 för att det ska gå att uppnå Parisavtalets2-gradersmål. År 2009 beslutade Västra Götalandsregionen (VGR) att regionen ska blifossiloberoende till år 2030. Under 2017 antogs klimatstrategin Klimat 2030 - Västra Götalandställer om , tillsammans med Länsstyrelsen i regionen. LÄS MER

 2. 2. Facilitating Sustainable Investments - How the EU Taxonomy is expected to change the principal-agent relationship between fund managers and retail customers

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pontus Elmrin; Astrid Johansson; [2020-07-02]
  Nyckelord :Fund manager; Retail customer; Environmental Sustainability; Sustainability Investments; EU Taxonomy; Capital reallocation; Sustainable Development Goals Agenda; Principal-agent; Greenwashing;

  Sammanfattning : There is currently an information asymmetry on the financial market, which has implications for the practice of greenwashing, hindering the capital allocation towards the Sustainable Development Goals. To fill this information gap, the EU Commission initiated the development of an EU Taxonomy - a standardized classification system to facilitate sustainable investments. LÄS MER

 3. 3. Branding Agenda 2030   En fallstudie i hur hållbarhet kan integreras i varumärket för att undvika social- och greenwashing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Aronsson; Caroline Hagberg; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Greenwashing och hållbarhetsmärkningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joel Lindqvist; Fabian Bothén Nyström; [2020-02-21]
  Nyckelord :Greenwashing; konsumentförvirring; Hållbarhetsmärkningar; Vilseledande marknadsföring; Kommunikation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas det konsumentbaserade brand equity av hållbarhetsmarknadsföring? : En kvantitativ studie om hur hållbarhetsmarknadsföring påverkar det konsumentbaserade brand equity och hur det i sin tur påverkar konsumenternas köpengagemang.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Fanar Soror Francis; Henrik Aronsson; Jonathan Fesahaye; [2020]
  Nyckelord :Brand equity; hållbarhetsmarknadsföring; attityder greenwashing;

  Sammanfattning : 8 June 2020 Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Fanar Soror Francis Henrik Aronsson Jonathan Fesahaye (95/11/30) (95/10/29) (94/03/01) How is consumer-based brand equity affected by sustainability marketing? Daniel Tolstoy Brand equity, sustainable marketing, purchase intent, attitudes, consumer-based brand equity How is a company's consumer-based brand equity affected by the company's use of sustainability advertising? How does this in turn affect the purchase intent with consumers? The purpose of this study is to show how and to what extent a company's consumer-based brand equity is affected by their sustainability marketing. Quantitative method The authors conclude that sustainability advertising has a negative effect on consumer-based brand equity in the industries selected for this quantitative study. LÄS MER