Sökning: "grekisk mytologi"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden grekisk mytologi.

 1. 1. Pans ande : En ekokritisk analys av Rick Riordans bokserie om Percy Jackson

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Jenny Tollstern; [2018]
  Nyckelord :Ekokritik; Rick Riordan; Percy Jackson; grekisk mytologi;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen analyserar mytanvändningen i Rick Riordans bokserie om Percy Jackson med syfte att uppenbara kopplingar till dagens miljö- och klimatproblematik. Fokus placeras på bokseriens införande av antik grekisk mytologi och de ekokritiska analysmöjligheter som det skapar. Analysen utgår ifrån den ekokritiska teorin bl.a. LÄS MER

 2. 2. Wonder Woman: Den moderna grekiska hjälten : En analysstudie av Wonder Woman serietidningar med inriktning på mytologin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Robin Dahlström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper is analysis on a few selected Wonder Woman comics from each decade since her creation. It is about how  greek mythology is presented in the comics, how the politics and events of the world during the decades affected the comics and how she as a character is affected and how she is challenged. LÄS MER

 3. 3. Grekisk mytologi i film : En innehållsanalys om hur grekisk mytologi gestaltas i film

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Mathilda Ruther; [2017]
  Nyckelord :Mytologi; grekisk mytologi; filmanalys; film; populärkultur.;

  Sammanfattning : Religion är inte ett fenomen som nyligen börjat gestaltas i film, detta har gjorts länge. Forskning gällande skärningspunkten mellan religion och film har också funnits i den akademiska världen länge. Det är dock inte lika vanligt att undersöka hur mytologi gestaltas i film. LÄS MER

 4. 4. Grekisk mytologi i The Lightning Thief av Rick Riordan

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Olivia Liu; [2017]
  Nyckelord :The Lightning Thief; grekisk mytologi; Percy Jackson; intertextualitet; dialogicitet; transformation; hypertextualitet; Rick Riordan;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att genom en komparativ studie med utgångspunkt i teorier om dialogicitet, hyptertextualitet och transformation, analysera förekomsten av grekisk mytologi i The Lightning Thief (2005) – vilken påverkan dessa har och hur de tar sig uttryck i Riordans roman. De grekiska myterna i The Lightning Thief har jämförts med de som beskrivs i Grekisk Mytologi (1977) av Giovanni Caselli och Michael Gibson, En introduktion till grekisk mytologi (1989) av David Bellingham, samt Ovidius Metamorfoser (8 e. LÄS MER

 5. 5. ”The truth about Persephone”: Kvinnligt identitetsuttryck i mytisk poesi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Edda Ahrent; [2017]
  Nyckelord :Persephone; Demeter; Persefone; grekisk mytologi; poesi; mytisk poesi; Homeros; Hades; Jungians psykologi; Jung; Simone de Beauvoir; Christine Downing; samtida poesi; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Kvinnans förhållande till sitt eget mytiska arv är ett komplicerat sådant, som Beauvoir förklarar: ”representation of the world, like the world itself, is the work of men; they describe it from their point of view, which they confuse with absolute truth.” Alienation från sin egen historia har lett till en lång tradition av kvinnliga författare som tacklas med sitt mytiska arv för att försöka hitta, bland kvinnliga representationer som sällan är mer än döttrar, fruar och våldtäktsoffer, sin egen röst. LÄS MER