Sökning: "grekisk mytologi"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden grekisk mytologi.

 1. 1. Gorgon motifs on Archaic Greek coins

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Elma Mujkanovic; [2020]
  Nyckelord :Gorgon; iconography; mythology; Athens; Neapolis in Macedon; gorgon; ikonografi; mytologi; Aten; Napolis i Makedonien.;

  Sammanfattning : The Gorgon is a creature described as terrible in ancient literature. It was depicted with glaring eyes, tusks and a hanging tongue and was a part of Greek antiquity from Archaic to Roman Period. The Gorgon motif has frequently been adorned on different materials. LÄS MER

 2. 2. Pans ande : En ekokritisk analys av Rick Riordans bokserie om Percy Jackson

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Jenny Tollstern; [2018]
  Nyckelord :Ekokritik; Rick Riordan; Percy Jackson; grekisk mytologi;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen analyserar mytanvändningen i Rick Riordans bokserie om Percy Jackson med syfte att uppenbara kopplingar till dagens miljö- och klimatproblematik. Fokus placeras på bokseriens införande av antik grekisk mytologi och de ekokritiska analysmöjligheter som det skapar. Analysen utgår ifrån den ekokritiska teorin bl.a. LÄS MER

 3. 3. Wonder Woman: Den moderna grekiska hjälten : En analysstudie av Wonder Woman serietidningar med inriktning på mytologin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Robin Dahlström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper is analysis on a few selected Wonder Woman comics from each decade since her creation. It is about how  greek mythology is presented in the comics, how the politics and events of the world during the decades affected the comics and how she as a character is affected and how she is challenged. LÄS MER

 4. 4. Grekisk mytologi i film : En innehållsanalys om hur grekisk mytologi gestaltas i film

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Mathilda Ruther; [2017]
  Nyckelord :Mytologi; grekisk mytologi; filmanalys; film; populärkultur.;

  Sammanfattning : Religion är inte ett fenomen som nyligen börjat gestaltas i film, detta har gjorts länge. Forskning gällande skärningspunkten mellan religion och film har också funnits i den akademiska världen länge. Det är dock inte lika vanligt att undersöka hur mytologi gestaltas i film. LÄS MER

 5. 5. Grekisk mytologi i The Lightning Thief av Rick Riordan

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Olivia Liu; [2017]
  Nyckelord :The Lightning Thief; grekisk mytologi; Percy Jackson; intertextualitet; dialogicitet; transformation; hypertextualitet; Rick Riordan;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att genom en komparativ studie med utgångspunkt i teorier om dialogicitet, hyptertextualitet och transformation, analysera förekomsten av grekisk mytologi i The Lightning Thief (2005) – vilken påverkan dessa har och hur de tar sig uttryck i Riordans roman. De grekiska myterna i The Lightning Thief har jämförts med de som beskrivs i Grekisk Mytologi (1977) av Giovanni Caselli och Michael Gibson, En introduktion till grekisk mytologi (1989) av David Bellingham, samt Ovidius Metamorfoser (8 e. LÄS MER