Sökning: "grekiska slagfält"

Hittade 1 uppsats innehållade orden grekiska slagfält.

  1. 1. Hoplitkrigens död : En studie i antik grekisk krigsföring

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Olof Smedbakken Edman; [2013]
    Nyckelord :Hoplit; peloponnesiska krigen; perserkrigen; Xenofon; Thukydides; Herodotos; Homeros; Victor Hanson; Christopher Matthew; antika krig; grekiska slagfält; kavalleri;

    Sammanfattning : En studie som inriktar sig på de förändringar som sker med den antika grekiska krigsföringen mellan perserkrigen och de peloponnesiska krigen - med fokus på den grekiska hopliten och det grekiska kavalleriet.  ... LÄS MER