Sökning: "grey zones"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden grey zones.

 1. 1. The extraterritorial application of the European Convention on Human Rights and the United Nations Convention against Torture in frozen conflict regions as a tool of ensuring the prohibition of torture — the cases of Transnistria and Abkhazia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lidia Carchilan; [2019]
  Nyckelord :frozen conflict; grey zones; extraterritoriality; jurisdiction; state responsibility; torture; de facto governments; effective control; Transnistria; Abkhazia; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The existence of frozen conflicts in Europe are posing difficulties in the application of international human rights treaties. This is due to, de facto governments of break-away regions not cooperating with international mechanisms and refusing to comply with regional and international instruments. LÄS MER

 2. 2. Going Forward by Looking Back : How returning to traditional peace-making can increase legitimacy through the peace-making process

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Sandra Fors Magnström; [2019]
  Nyckelord :Traditional peace-making; Somalia;

  Sammanfattning : Liberal peace-making may not always be the best way to ensure peace in conflicting societies. Academia have always tended to only look to Western peace-making processes which have made policy limited in the cultural understanding of societies way of functioning, trying to implement what may work in "Western" but not necessarily the host countries' context. LÄS MER

 3. 3. Hur samverkan mellan primärvård och hemsjukvård fungerar i praktiken : Sjuksköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Vanessa Pascolo; Ilda Agovic; [2018]
  Nyckelord :Care coordination; collaboration; home health care; nurses’ experiences; primary care;

  Sammanfattning : Background: During the last decades, advancements has been made in medicine and medical technology which has made it possible to care for elderly persons with multi morbidity in their own homes. The fact that the average length of in-hospital stay has become shorter is also a factor in that home health care has become more common. LÄS MER

 4. 4. Revisorns Oberoende : En förklarande studie om gränsen för oberoende ur revisorns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Toni Jokikokko; Joel Mårtensson; [2017]
  Nyckelord :Auditor; independence; gender; experience; firm size; geography; Revisorn; oberoende; kön; erfarenhet; byråstorlek; geografi;

  Sammanfattning : Revisorns oberoende är en komplex fråga. Där problematiken är att revisorn själv ska bedöma huruvida denne riskerar sitt oberoende eller inte. LÄS MER

 5. 5. Hur svårt kan det egentligen vara? : En vetenskaplig essä om kommunikationsproblem mellan hemmet och förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofia Almgren; [2017]
  Nyckelord :Cooperation; life worlds; power; discourses; communication; connection.; Samverkan; livsvärldar; makt; diskurser; kommunikation; anknytning.;

  Sammanfattning : My experienced- and scientific based essay describes de communicative issues I experience with a specific couple of parents at my preschool. These issues are also applicable in a more general perspective regarding the communication between the preschool and the home. LÄS MER