Sökning: "gridd"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet gridd.

  1. 1. Rum för barn

    Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

    Författare :Jenny Övergaard; [2014]
    Nyckelord :Tantolunden; Ringvägen; pre-school. general; specific; specificity; age; agegroup; children; subject; needs; stage for life; system; customization; customized; gridd; legibility; legible; Tantolunden; Ringvägen; Förskola. Generell; specifik; specificitet; åldersgrupp; barn; subjekt; behov; scen för liv; system; specialanpassning; specialanpassat; gridd; läsbar;

    Sammanfattning : Arkitektur är en scen för liv. Den skapar möjligheter, formar förutsättningar. Denna byggnad är ritad utifrån barn, för att undersöka vad det kan ge arkitektur att utgå från ett specifikt subjekt, samt hur arkitekturen kan agera för det subjektet och understödja dess behov. LÄS MER