Sökning: "grip strength"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden grip strength.

 1. 1. Jämförelse av motorisk och sensorisk    nervledningshastighet, amplitud och handgreppsstyrka mellan dominant och icke-dominant hand

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maja Svang; [2021]
  Nyckelord :electroneurography; median nerve; hand dominance; hand grip strength; elektroneurografi; nervus medianus; handdominans; handgreppsstyrka;

  Sammanfattning : Elektroneurografi är en undersökningsmetod som används för att undersöka nervledingskapaciteten i perifera nerver. Det är en metod som ofta används på sjukhuskliniker vid diagnostisering av perifera nervsjukdomar. LÄS MER

 2. 2. P.E.G.A.S : Powered Exoskeleton Grip Amplifying System

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :Malin Dyberg; Elvira Troillet Ahlbäck; [2021]
  Nyckelord :Exoskeleton; mechatronics; Activities of Daily Living; ADL; grip strength; Arduino; Exoskelett; mekatronik; aktiviteter i det dagliga livet; ADL; greppstyrka; Arduino;

  Sammanfattning : In this bachelor’s thesis, the development and construction of a soft exoskeleton for a human hand is described.The purpose of the project includes evaluating what type of exoskeleton that is most suitable for aiding the user inactivities of daily living and how this exoskeleton can be constructed in order to increase grip strength in the human hand. LÄS MER

 3. 3. Neurodynamic treatment in combination with manual therapy in patients with persistent lateral elbow pain : A Single Subject Experimental Design study

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Linus Heedman; [2021]
  Nyckelord :SSED; upper limb neurodynamic test; radial nerve; grip strength; physical therapy;

  Sammanfattning : Introduction Lateral elbow pain is a common disorder and affects 1-3 % of the population each year. Beside the typical characterization with pain in restricted dorsal and radial deviation of the wrist and local tenderness of the lateral epicondyle, a neurodynamic dysfunction of the radial nerve can co-exist with the tendon dysfunction. LÄS MER

 4. 4. Högfrekvent fysisk aktivitet vid reumatiska sjukdomar : En kvantitativ interventionsstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :William Ljung; Fredrik Asplund; [2021]
  Nyckelord :Rheumatic diseases; exercise; physiotherapy; pain; physical activity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Reumatoid artrit och ankyloserande spondylit är reumatiska sjukdomar där smärta, stelhet och trötthet är vanliga symptom. Detta kan ge funktionsnedsättningar och påverka livskvalitén negativt hos de drabbade som ofta blir inaktiva, trots att forskning visar att fysisk aktivitet kan lindra funktionshinder orsakade av sjukdomen. LÄS MER

 5. 5. Det avlastande bärsystemets påverkan på att bära en sjukbår : en studie baserad på prov och försök

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Adam Hallgren; [2021]
  Nyckelord :Stretcher carriage; Ergonomics; Average speed; Grip strength; sjukbår; greppstyrka; ergonomi; hastighet; ledtider;

  Sammanfattning : For a wounded soldier to have as good a chance of survival as possible, an important variable during care is the time it takes for the wounded to get to a high-quality medical facility where there is expertise in surgery. If the injured person is to be transported with a stretcher carried by other soldiers, the speed for which this can be done is limited by the strength of the bearer in the hands and forearms. LÄS MER