Sökning: "grishållning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet grishållning.

 1. 1. Etiska aspekter på grishållning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Alexandra Granlund; [2019]
  Nyckelord :utilitarismen; djurrättighetsetiken; rättfärdiga; grishållning; etik; gris; kött;

  Sammanfattning : Grisen har sedan långt tillbaka i tiden varit en viktig källa till kött för människan och än idag är griskött populär mat i stora delar av världen. Till skillnad från exempelvis får och kor, som hålls för såväl kött som ull respektive mjölk, hålls grisar med det primära syftet att förse människan med produkter från dess döda kropp. LÄS MER

 2. 2. Riskerar nya djurskyddsreglerna att svenska grisproducenter biter sig i svansen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emma Appelberg; [2018]
  Nyckelord :avvänjning; smågrisar; risker;

  Sammanfattning : Föreskrifterna för grishållning kom i december 2017 att ändras. Syftet med denna litteraturstudie är att reda ut varför en ny föreskrift tillkom och antogs, vad forskningen säger om tidig avvänjning och att återge debatten som följde. LÄS MER

 3. 3. Möjligheten att med olika foderstater och inhysningsformer påverka ansättning av marmorering och intramuskulärt fett i fläskkött

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Emelie Eriksson; [2015]
  Nyckelord :IMF; marmorering; fläsk; gris; inhysning; foder;

  Sammanfattning : Efterfrågan på griskött av hög kvalitet ökar idag och lite svensk information finns att hitta om hur man som producent kan förbättra kvaliteten på fläskkött. Syftet med den här uppsatsen är därför att sammanfatta den senaste forskningen på hur man med olika foderstater och inhysningssystem kan påverka halten IMF (intramuskulärt fett) och marmorering i fläskkött. LÄS MER

 4. 4. Miljöns inverkan på hälsa och välfärd hos ekologiskt hållna grisar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Karin Lidegran; [2013]
  Nyckelord :hälsa; välfärd; beteende; inhysning; ekologisk; gris;

  Sammanfattning : Ett ekologiskt lantbruk syftar till att skapa ett uthålligt system som drivs i symbios med omgivande natur. För djuren på ett sådant lantbruk har man ambitionen att hålla hög nivå av hälsa och välfärd. Ett av de främsta målen är ökad frihet och möjlighet till naturligt beteende. LÄS MER

 5. 5. Beteendestörningar hos gris

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emelie Smith; [2013]
  Nyckelord :djurvälfärd; gris; beteende; stereotypier; svansbitning; naturligt beteende;

  Sammanfattning : Genom åren har människan kontrollerat sättet att föda upp grisar på genom olika uppfödningssystem och avel. Trots detta har inte grisarnas beteende förändrats märkbart. De har fortfarande i stort sett samma naturliga beteende som vildsvinet, vilka de härstammar från. LÄS MER