Sökning: "gromning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet gromning.

 1. 1. Virtuell gromning - En framställning om gällande och möjliga utredningsmetoder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Resare; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; gromning; grooming; sexualbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Gromning är brottet där en vuxen tar kontakt med ett barn under 15 år för att träffas i sexuellt syfte, och återfinns i Brottsbalken 6 kap. 10 a §. Idag är internet den vanligast brottsplatsen för gromningförövare. LÄS MER

 2. 2. Sexualbrott mot barn på internet Online förövares strategier för att utnyttja barn : - en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Adarshprit Kaur; [2019]
  Nyckelord :Child pornography; grooming; internet; child abuse; crime; online predators; Barnpornografi; gromning; internet; barnövergrepp; brottslighet; online förövare;

  Sammanfattning : Sexualbrott mot barn på internet har blivit ett världsproblem som ständigt växer. Med den nya teknologin som konstant utvecklas bildas även nya möjligheter för förövare att utnyttja barn på internet. LÄS MER