Sökning: "grooming"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet grooming.

 1. 1. Grooming under covid-19 pandemin i Sverige : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Hultgren; Sandra Nilsson Cederborg; [2021]
  Nyckelord :grooming; internet; covid-19; sexual exploitation; children; routine activity theory; cyber-lifestyle routine activity theory;

  Sammanfattning : Grooming is an internet based crime that affects children over the world, and during the covid-19 pandemic, children have been disproportionately affected and in specific risk for becoming targeted. While Sweden's covid-19 strategy differs from other countries in Europe and the rest of the world, since there has not been a national “lock-down”, however, schools have temporarily implemented distance. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av två verktygsbaserade berikningar för gulbröstad kapucin (Sapajus xanthosternos)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Marie Ebbestad; [2021]
  Nyckelord :Sapajus xanthosternos; kapucin; berikning; bevarande; verktygsanvändning; djurpark;

  Sammanfattning : Golden-bellied capuchins (Sapajus xanthosternos) are small primates from Brazil known for their tool use abilities. They are an explorative species and are capable of several types of tool use. LÄS MER

 3. 3. Grooming online : - en litteraturöversikt om riskfaktorer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sandra Pettersson; Sanne Rauséus; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Aktivitetshalsband på katt : verifiering av tillförlitligheten i mätningar av katters fysiska aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Kent Anders Mathiasson; [2021]
  Nyckelord :accelerometer; accelerometri; aktivitetshalsband; aktivitetsmonitor; felin; fysisk aktivitet; katt;

  Sammanfattning : Andelen äldre katter ökar i Sverige och med åldern ökar diabetes och ledsjukdomar, som osteoartrit. Tidig diagnos av dylika sjukdomar är viktigt för katternas hälsa och välmående. LÄS MER

 5. 5. Social behaviour and sociability traits of dairy calves raised in a cow-calf contact system : cow-calf together project

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Maria Mwebaza Nabukalu; [2021]
  Nyckelord :cow-calf contact system; socialization; animal welfare; sociality; sociability; dairy calves; affiliative and antagonistic behaviours;

  Sammanfattning : Calves are usually separated from their dams a few hours after birth, placed in individual house pens, cages or hutches and fed on milk replacer. This system has many welfare and ethical implications on the dam and calf, especially as regards to their bonding and natural behaviours. LÄS MER