Sökning: "ground stabilization"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden ground stabilization.

 1. 1. Strukturella förbättringar av en markstabiliseringsmast

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Axel Skog; [2021]
  Nyckelord :ANSYS; FEA; SpaceClaim; SolidWorks; Jet-Grouting; Camatec; Scandinavian Pile Driving; ground stabilization; CAE; CAD; ANSYS; FEM; SpaceClaim; SolidWorks; Jet-Grouting; Camatec; Scandinavian Pile Driving; markstabilisering; CAE; CAD;

  Sammanfattning : This report has examined the possibilities of stiffening and strengthening a ground stabilization mast, in a way that a small production company can manufacture. The soil stabilization technique in question is Jet-Grouting also called injection drilling, which involves drilling to the desired depth and then letting high-pressure water jets mixed with filling mass to erode the surrounding soil mass and form pillars below the ground surface. LÄS MER

 2. 2. Stabilisering av KL-träbyggnad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :David Sandström Marklund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stabilisering av en byggnad är ett viktigt moment att kontrollera. Denna rapport visar, med ett praktiskt exempel, hur stabilisering av en flervåningsbyggnad tillverkad med korslimmat trä (KL-trä) går till. Byggnaden som har kontrollerats är tio våningar hög över markytan och kommer att stå i Uppsala. LÄS MER

 3. 3. Åtgärdsplan mot sättningsskador : En allmän jämförelse mellan pålning- och geopolymermetoden.

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Israel Leyton; [2017]
  Nyckelord :Settlement damages; piling; geoplymer metohd; foundation reinforcements; Sättningsskador; pålning; geopolymermetoden; grundförstärkningslösningar;

  Sammanfattning : Efterfrågan av grundförstärkningsarbeten har ökat markant och blir alltmer vanligare runtom i världen. I dagsläget finns ett flertal lösningar till sättningsskador, och likaså även deolika faktorerna som avgör vilken som är lämpligast att använda. LÄS MER

 4. 4. En laborativ studie om tjälpåverkan på kalkstabiliserad lera och cementstabiliserad sand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi; Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Filip Franzén; Joakim Persson; [2017]
  Nyckelord :Kalkstabiliserad lera; Cementstabiliserad sand;

  Sammanfattning : This project is a Master's Thesis which extent is 30 credits in the specialization Soil and Rock Construction within Civil Engineering at the Technical University of Luleå. The project is a laboratory study, which has been executed at the Technical University of Brunswick in Ger-many. LÄS MER

 5. 5. Improvement of Dredged Sediments : A laboratory study on dredged sediments with different types of binders

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Abdul Siddik Hossain; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : tabilization and solidification (S/S) technique have been the most frequently used method for dredgedsediment improvement in Sweden and worldwide. As dredging activities are essential for safe navigationof ships and vessels that may processes harmful substances or organic pollutants to causecontamination of the surrounding environment. LÄS MER