Sökning: "group home"

Visar resultat 1 - 5 av 701 uppsatser innehållade orden group home.

 1. 1. Internationella studenters uppfattningar om litteracitetspraktiker utifrån ett flerspråkighetsperspektiv

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Lundström; [2020-02-17]
  Nyckelord :literacy; multilingualism; educational linguistics; Swedish a second language;

  Sammanfattning : The last decade has seen a large influx of international students enrolling in Swedish universities, some of whom seem unfamiliar with the literacy taught within in their subjects. From a multi-lingual perspective and within a social-cultural framework this thesis project has explored three commom challenges with academic literacies in pre-paratory courses for international students: referencing, personal pronouns in aca-demic writing and the use of digital tools. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonalens syn på införande och användning av sensorer för sömnövervakning vid ett vård- och omsorgsboende : En fokusgruppstudie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Johanna Åsengård; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Små barns bästa vid omhändertagande enligt 2 § LVU : en kritisk diskursanalys av begreppet barns bästa i ett rättsligt sammanhang

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Amanda Sundberg; [2020]
  Nyckelord :LVU; Child; Foster Care; Administrative court; LVU; Barn; Familjehem; Förvaltningsrätten;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur diskursen kring barns bästa definieras av professionella i förvaltningsrätten där det fattas beslut om att barn ska placeras i familjehem enligt LVU 2 § (1990:52). Det empiriska materialet utgick ifrån 15 stycken förvaltningsrättsliga domar där socialnämndens vårdplan angavs vara beredande av vård utanför föräldrahemmet. LÄS MER

 4. 4. IVIO l at home

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Johanna Mårtensson; Elise Kennethsdotter; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As the population grows and gets older, the need for health care increases, both withinprimary care but also within home care. Being able to carry out smaller examinations to obtain the vital values without a trip to the hospital or that healthcare professionals travel to each patient gives great value to both partners. LÄS MER

 5. 5. Reconstructing creative work due to COVID-19 : Exploring the impact of COVID-19 and the role of media for creatives newly working from home

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Lucie Vanova; [2020]
  Nyckelord :boundary theory; covid-19; connectivity; connectedness; disconnection; creativity; creative industries; creative work; work from home;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore the impact of the situation imposed by the spread of COVID-19 on people working in creative industries and their creative processes, and analyse the role of media in reconstructing their work and leisure spaces at home. The research topics include handling of this change by the creatives, the role of media in reconstructing creatives' homes and the impact of this situation on their creativity. LÄS MER