Sökning: "grovfoder hästar"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden grovfoder hästar.

 1. 1. Hantering och kundsyn av stereotypier på ridskolor : en enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Agnes Wahlgren Conrad; Åse Persson; [2020]
  Nyckelord :utfodring; beteende; hästhållning;

  Sammanfattning : A stereotypical behaviour is an unnatural behaviour that is relatively lasting, repetitive and lacks function. Stereotypical behaviour is something that only the domesticated horses develop. The most common behaviours are cribbing, weaving and box walking. LÄS MER

 2. 2. Vass som foder till häst och nötkreatur : från skörd till ensilering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Siri Sabina Johansson; [2020]
  Nyckelord :ensilering; foder; grovfoder; häst; näringsinnehåll; nötkreatur; phragmites australis; skörd; vass;

  Sammanfattning : Vass (Phragmites australis) har historiskt sett använts som foder till framförallt nötkreatur, men på senare år har den blivit föremål för diskussioner som ett alternativt fodermedel till både nötkreatur och häst. I och med bristen på grovfoder år 2018 lyftes vass fram som en möjlig ersättare till odlat grovfoder. LÄS MER

 3. 3. Inhysningssystem och dagliga rutiners påverkan på hästar och utvecklandet av stereotypier

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Equine Studies

  Författare :Isabelle Lögdahl; [2020]
  Nyckelord :behaviour; stereotypies; weaving; housing; equine; management;

  Sammanfattning : The horse has been in human service for about 6,000 years and has been a great asset in warfare and agriculture. Today, the horse is mainly used for leisure and equestrian sports. Horse holders keep horses housed in stables or in various forms of group housing. LÄS MER

 4. 4. Förekomst av toxiner i foder till häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Rebecka Eriksson; [2020]
  Nyckelord :mykotoxiner; mögel; hygien; foder; häst;

  Sammanfattning : An adult horse in the wild devotes a greater part of the day to seeking food. Stabled horses are provided with horse feed that has been preserved and stored to be available all year round. When harvesting, storing and handling horse feed, it can become infested by mold and fungi that can cause toxins in the feed. LÄS MER

 5. 5. In vitro-gasproduktion hos olika gräsarter med faeces från häst som inokulant

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Stephanie Widegren; [2020]
  Nyckelord :in vitro-gasproduktion; fermentation; faeces; häst; inokulat; timotej; ängssvingel; engelskt rajgräs; hundäxing; rörsvingel; foderlosta;

  Sammanfattning : Hästar är grovtarmsjäsare och basen i deras diet består av grovfoder som utgörs av gräs i ren eller blandbestånd. Gräsarternas genetiska egenskaper och reglerande mekanismer styr i interaktion med yttre faktorer arternas tillväxtmönster och näringssammansättning. LÄS MER