Sökning: "growth inhibition"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden growth inhibition.

 1. 1. Quorum sensing och quorum quenching : bakteriers förmåga att kommunicera med varandra, och vägar att störa denna mekanism för att hämma infektion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Moa Therése Viklund; [2019]
  Nyckelord :Quorum sensing; QS; quorum quenching; QQ; QSI; bakteriekommunikation; interspecies kommunikation; AI1; AI2; autoinducerare; homoserin lakton; AHL; AIP; antimikrobiell aktivitet; resistensutveckling;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien syftar till att översiktligt förklara hur bakterier kommunicerar med varandra och att sammanfatta hur mekanismen kan hämmas, med syfte att minska bakteriers virulens och förmåga att manifestera infektion. Quorum sensing är bakteriers förmåga att kommunicera med varandra och ger dem möjligheten att uppvisa en form av multicellularitet. LÄS MER

 2. 2. Makrofager som stimulerats med Cutibacterium acnes ökar sitt uttryck av CCL22 mRNA

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sandra Lundell; [2019]
  Nyckelord :macrophage; macrophages; prostate; prostate cancer; ccl22; chemokine; makrofag; makrofager; Cutibacterium acnes; C. acnes; prostata; prostatacancer; ccl22; kemokin;

  Sammanfattning : Prostatacancer är en av världens vanligaste cancerformer. Varje år diagnostiseras ungefär 1,3 miljoner män världen över med prostatacancer och trots det vet man inte de bakomliggande orsakerna. LÄS MER

 3. 3. Polyvinylalcohol-carbazate (PVAC) inhibits bacteria growth

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Jakob Syk; [2019]
  Nyckelord :Turbidity; spectrophotometric assay; FITC; antibodies; qPCR;

  Sammanfattning : Abstract Introduction This study evaluated the effect of the polymer polyvinylalcohol-carbazate (PVAC) on the bacteria Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis and Pseudomonas aeruginosa. PVAC is a polymer with a carbazate moiety that neutralizes free aldehydes and has shown great promise in stabilizing erythrocytes during long term storage. LÄS MER

 4. 4. Bacterial and fungal responses to drying and rewetting using bronopol or cycloheximide as inhibitors

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Simon Lin; [2019]
  Nyckelord :Drying-rewetting; respiration; growth rate; growth response; Earth and Environmental Sciences; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Microbial decomposers breakdown soil organic matter, releasing carbon dioxide (CO2) to the atmosphere. This release of CO2 could therefore contribute to future climate change. LÄS MER

 5. 5. Effektivitet vid behandling med CTLA-4 inhibitorn ipilimumab hos patienter med avancerat malignt melanom. Är monoterapi eller kombinationsterapi med en PD1-inhibitor att föredra? : En litteraturstudie där ipilimumab jämförs i frånvaro respektive närvaro av en PD1-inhibitor 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Isabella Uygul Kourie; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Malignt melanom är en cancersjukdom som ökar världen över. Sjukdomen är väldigt allvarlig och behandlingen kan vara komplicerad. Det finns idag nya behandlingsmetoder som ökat överlevnaden hos patienter med avancerat malignt melanom. Den monoklonala antikroppen ipilimumab är en sådan. LÄS MER