Sökning: "growth inhibition"

Visar resultat 21 - 25 av 62 uppsatser innehållade orden growth inhibition.

 1. 21. Functional investigation of the potential therapeutic target gene DLG2 in an11q-deleted neuroblastoma cell line and effects of 1,25 vitamin D3 and retinoic acid combination treatments

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Sani Jahic; [2016]
  Nyckelord :DLG2; neuroblastoma; 1; 25 vitamin D3; retinoic acid;

  Sammanfattning : Neuroblastoma as a pediatric tumor develops in the sympathetic nervous system. DLG2 is a gene that encodes a member of the membrane-associated guanylate kinase (MAGUK) family and it resides in the chromosome region 11q. SK-N-AS is a neuroblastoma cell line with 11q deletion and consequently only one copy of the potential tumor suppressor gene DLG2. LÄS MER

 2. 22. Behandling med autologt konditionerat serum vid osteoartrit hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Stephanie Brodd; [2016]
  Nyckelord :osteoartrit; ledinflammation; autologt konditionerat serum; ACS; IRAP; osteoarthritis; joint disease; autologous conditioned serum;

  Sammanfattning : Osteoartrit (OA) är en låggradig inflammatorisk och progressiv ledsjukdom som ofta drabbar hästar och som karaktäriseras av degeneration av de ingående strukturerna i den synoviala leden. Sjukdomen har en hög prevalens, är ekonomiskt kostsam för djurägaren och kan innebära slutet på karriären för en tävlingshäst. LÄS MER

 3. 23. Viability and efficacy of probiotics printed on a textile material

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kim-Laura Niehaus; [2016]
  Nyckelord :probiotics; viability; efficacy against pathogens; hospital-acquired infections; screen-printing; eco-friendly hospital textiles;

  Sammanfattning : Hospital-acquired infections are to date a major challenge in the patient safety. The proliferation of pathogens such as Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae is often reported in connection with textiles, which represent a significant source of transmission. LÄS MER

 4. 24. Naturens Läkemedel : Harmin mot cancer?

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Isabell Berthelsen; [2016]
  Nyckelord :Harmin; Naturläkemedel; cancer; cancermedicin; cancerläkemedel; naturliga läkemedel; nya cancerläkemedel; banisteropsis caapi; peganum harmala;

  Sammanfattning : Harmine is a beta-carboline present in medical plants such as Peganum harmala that have been used traditionally as anticancer therapy. In this study, the aim was to examine if it really does have an effect on cancer and if so, mechanism of action. To do so several earlier studies on the subject have been examined. LÄS MER

 5. 25. WC grain size distribution during sintering of WC-Co cemented carbides

  Master-uppsats, Lunds universitet/Materialteknik

  Författare :Oscar Bjäreborn; [2016]
  Nyckelord :hardmetal; cemented carbides; WC; EBSD; grain size distribution; microstructure; coercivity; hardness; toughness; sintering; growth inhibition; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The grain growth of WC in WC-7%Co cemented carbides with Cr-addition was investigated for cemented carbides synthesized from four different raw materials varying in grain size. Cr additions were 4%of the Co binder phase. To investigate the effect of Cr on grain growth two of the raw materials were also synthesized without Cr-additions. LÄS MER