Sökning: "growth volvo"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden growth volvo.

 1. 1. Hur kan Skånetrafiken utveckla deras Content marketing utifrån Volvo Trucks filmer?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Josefine Möllerberg; [2019]
  Nyckelord :content marketing; video content marketing; reklamvärde; värdeskapande innehåll; volvo trucks; skånetrafiken;

  Sammanfattning : I dagens samhälle cirkulerar stora mängder av reklambudskap genom olika digitala kanaler, vilket ställer högre krav på företagen att producera innehåll som är relevant, av nytta och värdeskapande för mottagaren. Innehållet har alltså betydelsefull roll för att ens nå ut till mottagare, vilket har lett till att marknadsföringsstrategin content marketing har vuxit med stormsteg de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. Measuring Customer Satisfaction - A study regarding measuring customer satisfaction at Volvo Penta's authorized dealers

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martina Andersson; Kristoffer Skalsky; [2017-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nowadays measuring customer satisfaction constitutes an important part of a company’sbusiness since it provides valuable information about customers' expectations, preferencesand experiences. By measuring customer satisfaction, a company can gain essential insightson how to improve their business. LÄS MER

 3. 3. Visualization of Software Architecture based on stakeholders' requirements: Empirical investigation based on 4 industrial cases

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Anna Graduleva; Marjan Adibi Dahaj; [2017-06-22]
  Nyckelord :software architecture; software architecture visualization; stakeholders;

  Sammanfattning : Considering the rapid growth of softwaresystems and consequential difficulties with development,evaluation, maintenance and reengineering, there is anemerging demand for effective means for communicationof software architecture. One of such techniques isSoftware Architecture Visualization (SAV). LÄS MER

 4. 4. The drivers of growth and innovation in Swedish metropolitan cities since the 1980’s

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Mårten Viberg; [2017]
  Nyckelord :growth; creative class; metropolitan cities; Social Sciences;

  Sammanfattning : Metropolitan cities are increasingly becoming the undisputed centers of growth and innovation. This thesis investigates the driving forces of urban growth and innovation in the Swedish metropolitan cities from the 1980’s and onwards through a mixed method case study. LÄS MER

 5. 5. Leadership and Employee Engagement in organizations: an analysis on correlation

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Ahmet H. Özyapar; Kamil Zahid; [2017]
  Nyckelord :Leadership; Employee Engagement; Organizations;

  Sammanfattning : The Purpose: Leadership plays an important role in organizations towards driving the growth and success. And employee engagement is considered a key factor for organizational efficiency, success and achievement. LÄS MER