Sökning: "grund på polis"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden grund på polis.

 1. 1. Informationens roll i lokalt brottsförebyggande arbete

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Annie Lees; [2021-09-02]
  Nyckelord :Brottsförebyggande arbete; Information; Organisering; Beslutsunderlag; Kommun; Polis;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att kartlägga och jämföra hur kommun och polis praktisk arbetar med och organiserar inhämtning, sållning och överföring avinformation som underlag för beslutsfattande i lokalt brottsförebyggande arbete, samt vad organiseringen resulterar i.Teori: Studiens empiriska insamling och analys utgår ifrån teorin om begränsad rationalitet i beslutsfattande i administrativa organisationer (Simon 1997) samtthe situational theory of problem solving- STOPS (Kim & Grunig 2011). LÄS MER

 2. 2. ”Tjejerna går under radarn...” En kvalitativ studie om arbetet med och förståelsen av tjejer i riskzon för kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emeli Andersson; Jessika Lopez; [2021-08-25]
  Nyckelord :ungdomsbrottslighet; genus; tjejer; riskbeteenden; SSPF;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka olika aktörer verksamma i Göteborg inom ensamverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid som kallas för SSPF, gällandederas professionella förståelse av och arbete med tjejer i riskzon för kriminalitet. Vi harutformat studiens metod med redskap från Grundad teori. LÄS MER

 3. 3. ”Tjejerna går under radarn...” En kvalitativ studie om arbetet med och förståelsen av tjejer i riskzon för kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emeli Andersson; Jessika Lopez; [2021-05-26]
  Nyckelord :ungdomsbrottslighet; genus; tjejer; riskbeteenden; SSPF;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka olika aktörer verksamma i Göteborg inom ensamverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid som kallas för SSPF, gällandederas professionella förståelse av och arbete med tjejer i riskzon för kriminalitet. Vi harutformat studiens metod med redskap från Grundad teori. LÄS MER

 4. 4. COVID-19-PANDEMINS PÅVERKAN PÅ BROTTSLIGHET PÅ HOTELL I MALMÖ : EN KVALITATIV STUDIE AV HOTELLENS SUBJEKTIVA UPPLEVELSER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Nellie Berglund; Maria Eriksson; Lina Törnberg; [2021]
  Nyckelord :Change; collaboration; interview; police; type of crime; Brottstyp; förändring; intervjustudie; polis; samverkan;

  Sammanfattning : Covid-19-pandemin drabbade hela världen från år 2019 och var ännu pågående under studiens genomförande. Många branscher påverkades av detta, där ibland hotellbranschen. Polisen i Malmö uppmärksammade hur brottsligheten på hotellen verkade ha förändrats under Covid-19-pandemin och önskade att detta undersöktes vidare. LÄS MER

 5. 5. “Jag vill nästan kalla det för mördarkultur” : En kvalitativ studie om tystnadskultur inom kriminella nätverk

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Petra Eychouh; Moa Forsberg; Ronja Karlsson; [2021]
  Nyckelord :code of silence; criminal gangs; violence; street culture; persistent code of silence; tystnadskultur; kriminella nätverk; våld; gatukultur; ihållande tystnadskultur;

  Sammanfattning : The code of silence is a major social issue because it obstructs the work against criminal networks. It is based on the fact that members of the networks tend not to report crimes or testify, partly due to the norm of not talking to representatives of the judiciary and due to the risk of being subjected to violence. LÄS MER