Sökning: "grundkrav"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet grundkrav.

 1. 1. Bostadsföretagens uthyrningspolicy : En jämförelsestudie mellan bostadsföretag i Stockholmsområdet

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sandra Fiedorowicz; Ellinore Eklöf; [2019]
  Nyckelord :Rental policy; housing company; requirements; students; sustainability; Uthyrningspolicy; bostadsföretag; grundkrav; studenter; hållbarhet;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt olika bostadsföretags uthyrningspolicy inom Stockholmsområdet samt hur pass lättillgänglig information är om bostadssökningsprocessen via deras hemsidor. Vi vill undersöka om det finns någon skillnad mellan hur bostadsföretag förmedlar sina grundkrav och på vilken nivå dessa ligger för en bostadssökande. LÄS MER

 2. 2. Annonsblockerare och reklam på sociala medier : Konsten att nå ut till dem som inte vill nås

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Therese Josefsson; Viktoria Sigerud; [2018]
  Nyckelord :Adblocker; advertisement; commercial; influencer; social media; Annonsblockerare; annonser; influencer; reklam; sociala medier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av sociala medier som marknadsföringskanal har ökat under de senaste åren. Många företag använder i dagsläget sociala medier för att kommunicera med sina kunder och köpa annonsplatser på välbesökta domäner. LÄS MER

 3. 3. Visuellt tillfredställande ljusmiljöer vid nyplanerad belysning på utvalda sjukhusavdelningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling; Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling

  Författare :Emelie Jonasson; Caitlin Petras; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract The purpose with the report is to contribute with information around how to shape a lighting environment that support well-being. The goal is to show builders that the Swedish lighting standard SS-EN 12464-1 ​Ljus och belysning ​can be fulfilled in a more visually satisfactory manner. LÄS MER

 4. 4. LEED Neigborhood Development certifieringens bidrag till hållbar stadsutveckling : en fallstudie där Östra Sala backe granskas utifrån LEED Neigborhood Development manualen

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Clara Södergren; [2016]
  Nyckelord :certifiering; LEED Neigborhood Development; LEED certifiering; bygg- och fastighetsbranschen; hållbar stadsutveckling; klimatförändringar; klimatanpassning; Östra Sala backe;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetsbranschen står för en betydande del av världens negativa miljö- och klimatpåverkan i form av bland annat växthusgasutsläpp. Med ökad urbanisering samt behov av bostäder och verksamhetsutrymmen står städer inför stora utmaningar när det kommer till att nå en hållbar stadsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Fängelseanstalter - välgörande utemiljöer : ett gestaltningsförslag för en ny rastgård på Saltviks anstalt i Härnösand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Malin Edström; [2016]
  Nyckelord :rastgård; välgörande grönska; fängelseanstalt; kriminalvård;

  Sammanfattning : Saltviks anstalt är en fängelseanstalt med högsta säkerhetsklass som är belägen strax norr om Härnösand på landets östra kust. På grund av den höga säkerhetsklassen finns restriktioner för hur de intagna får röra sig inom anstalten och en av dem är att de måste vistas i inhägnade rastgårdar under sin utomhusvistelse. LÄS MER