Sökning: "grundläggande motivationsfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden grundläggande motivationsfaktorer.

 1. 1. "Frihet under ansvar" : En kvalitativ studie om vad som motiverar servicetekniker att prestera i sitt arbete

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Fanny Uvemo; Emmy Vartiainen; [2020]
  Nyckelord :Tvåfaktorteorin; självbestämmandeteorin; motivation; hygienfaktorer; motivationsfaktorer; internalisering; autonomi; basbehov;

  Sammanfattning : Motiverade medarbetare är nyckeln till framgång. Trots att motivation är ett komplext fenomen är det både omtalat och omdiskuterat inom organisatorisk forskning. LÄS MER

 2. 2. Den hållbara arbetsmiljön : En kvalitativ studie om kopplingen mellan sociala hållbarhetsfaktorer och arbetsmotivation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mariam Hanna; Olivia Prodani; [2019]
  Nyckelord :Social sustainability; factors of social sustainability; fundamental motivation factors; work motivation; leadership; work environment; Social hållbarhet; sociala hållbarhetsfaktorer; grundläggande motivationsfaktorer; arbetsmotivation; ledarskap; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att få en förståelse för hur ledare använder sociala hållbarhetsfaktorer, samt hur detta påverkar arbetsmotivationen hos medarbetarna. Metod: Studien tillämpar en kvalitativ metod utifrån den hermeneutiska vetenskapstraditionen. Det empiriska materialet har samlats in genom 13 semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Semla eller inte semla? : Motivera personal med icke-monetära belöningar som en del i ett kulturskapande

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sofie Axelsson; Julia Berglund; [2018]
  Nyckelord :Non-monetary rewards; motivation; decoupling; corporate culture; Icke-monetära belöningar; motivation; frikoppling; företagskultur;

  Sammanfattning : Icke-monetära belöningar har på senare tid uppmärksammats mer och mer och börjat användas av företag i allt större utsträckning. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka hur just icke-monetära belöningar upplevs av anställda och effekten de har på motivation. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap, dominans och motivationsfaktorer i relationen mellan häst och människa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Mathilda Hauptmann; [2018]
  Nyckelord :ledarskap; dominans; motivationsfaktor;

  Sammanfattning : The aim of this study was to define the concepts of leadership and dominance in the human-animal interaction between the human and the horse, as well as examine what other motivational factors there are for the horse to cooperate with the human. This study was based on 24 articles and reviews from other authors. LÄS MER

 5. 5. Effekten av social kontakt på träning och inlärning hos hästar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Jessica Bylin; [2018]
  Nyckelord :social inlärning; inhysningssystem; social isolering; häst; naturligt beteende; beteendebehov;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie har belyst området social inlärning hos hästar, hästens sociala behov och därmed exempelvis inhysningssättets påverkan på beteende och inlärning. Syftet med detta arbete var att undersöka om det finns belägg för social inlärning hos hästar samt att ta reda på om det i så fall uppstår problem när hästar hålls socialt isolerade. LÄS MER