Sökning: "grundläggande psykologiska behov"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden grundläggande psykologiska behov.

 1. 1. Anxiety as a mediating factor of perfectionism and needs thwarting in relation to exercise dependence in team sports

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jenny Bengtsson; Ulrika Skräddar; [2020]
  Nyckelord :anxiety; basic psychological needs; exercise dependence; mediation; needs thwarting; perfectionism; self-determination theory; socially prescribed perfectionism; behovsfrustration; grundläggande psykologiska behov; mediering; perfektionism; självbestämmandeteorin; socialt orienterad perfektionism; träningsberoende; ångest;

  Sammanfattning : The main aim of this study was to investigate the relationship between exercise dependence, basic psychological needs, perfectionism and anxiety. Specifically, the purpose was to examine if the relationship between psychological needs thwarting and exercise dependence as well as socially prescribed perfectionism and exercise dependence was mediated by anxiety. LÄS MER

 2. 2. The Line-Manager as a Crucial Link During an Organizational Change

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Caroline Larsson; Sofie Johansson; [2020]
  Nyckelord :Organizational change; line-manager; management; selfdetermination theory; basic psychological needs;

  Sammanfattning : Earlier studies have identified factors that could be a threat to an employee'swell-being, performance, and motivation during an organizational change.However, there is a lack of research on hierarchical management organizationsand a line-manager's part of how a change is delivered to employees. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av att stödja psykologiska behov för anställdas motivation och prestation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Anna Almén; Linnéa Tegelberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att anställda ska bli motiverade och kunna prestera i en tid som präglas av snabb omställning och som kräver anpassningsbarhet, kan en förståelse för människans grundläggande psykologiska behov vara nyckeln. Syftet med den föreliggande studien var att undersöka om och hur psykologiska behov, specifikt anpassade till arbetet, relaterar till olika aspekter av motivation (inre motivationoch prosocial motivation) och arbetsprestation. LÄS MER

 4. 4. Den tillfredsställda medarbetaren

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Andreas Bhatti; Lindholm Amanda; [2020]
  Nyckelord :Grundläggande psykologiska behov; motivation; tillfredsställelse med arbetet; MyNeeds; Copsoq;

  Sammanfattning : SammanfattningDetta är en explorativ kvantitativ studie som syftar till att undersöka eventuella sambandmellan anställdas grundläggande psykologiska behov samt tillfredsställdhet med arbetet.Även motivation behandlas utifrån tanken att motivation uppstår då de grundläggandepsykologiska behoven är tillfredsställda. LÄS MER

 5. 5. Talangutvecklingsmiljö, grundläggande psykologiska behov och psykologiskt välbefinnande hos svenska idrottselever vid ett nationellt idrottsgymnasium (NIU)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Stark Simon; Wemmert Albin; [2020]
  Nyckelord :Autonomy; competence; relatedness; talent development; psychological well-being; Autonomi; kompetens; samhörighet; talangutveckling; psykologiskt välbefinnande;

  Sammanfattning : Idrottselever riskerar att förlora kvalité på sitt välbefinnande då de ställs inför flerautmaningar i en sådan talangutvecklingsmiljö. Forskning kring talangutveckling har visat attdet är flera faktorer i miljön som påverkar idrottares tre grundläggande psykologiska behovoch psykologiska välbefinnande. LÄS MER