Sökning: "grundlärare fritidshem"

Visar resultat 6 - 10 av 16 uppsatser innehållade orden grundlärare fritidshem.

 1. 6. ADHD i skolan och på fritidshemmet : En fallstudie om resursfördelning och stöd för elever med ADHD, i skolans olika verksamheter

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Sofia Vernersson; Frida Gren; [2017]
  Nyckelord :ADHD; pedagogik; elevassistent; fritidshem; grundskola; fritidspedagog;

  Sammanfattning : Neuropsykiatriska diagnoser blir allt vanligare i dagens samhälle. Elever i skolan och på fritidshemmet kan behöva särskilt stöd för att klara av sin vistelse vid dessa instutitioner. LÄS MER

 2. 7. Arkitektur och pedagogik : en historisk och samtida studie över arkitekturens pedagogiska betydelse

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Alfred Olsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay studies the relationship between architecture and pedagogy. More precisely, it focuses on how architects pedagogical ideas influence the way they plan and design a school. Their thoughts have been read through three older pedagogical thinkers and the Design theo-retical perspective. LÄS MER

 3. 8. Miljö och kreativitet. Environment and creativity

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Michaela Grevstad; Camilla Palm; [2016]
  Nyckelord :Fritidshem; Fysisk miljö; Kreativitet; Material; Samverkan; Skolmiljö;

  Sammanfattning : Abstract Grevstad, Michaela & Palm, Camilla (2016). Miljö och kreativitet. Malmö: Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem: Malmö högskola. Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur fritidspedagogerna upplever det är att bedriva kreativa aktiviteter i skolans fysiska miljö. LÄS MER

 4. 9. Fritidslärares känsla av sammanhang

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Sonesson; Louise Larsson; [2016]
  Nyckelord :Fritidshem; Fritidslärare; KASAM; Skolmöiljö; Socialt stöd;

  Sammanfattning : Abstract Larsson, Louise & Sonesson, Louise (2016). Fritidslärares känsla av sammanhang. Malmö: Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem: Malmö högskola. Syftet med studien var att ta reda på vilka utmaningar fritidslärare ställs inför i sitt arbete och hur de resonerar kring sin arbetssituation. LÄS MER

 5. 10. Rastpedagoger och mattevakter : En kvalitativ studie om fritidspedagogers tankar kring relationsskapande.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Joel Schygge; [2016]
  Nyckelord :relationer; relationsskapande; fritidspedagog; grundlärare i fritidshem; fritidshemslärare; skola; intensifiering; balkanisering; status; rastvakt; beteendeproblem;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vad fritidspedagoger tänker kring relationer och relationsskapande med elever utifrån olika professioners perspektiv. Syftet preciserades till två frågeställningar som ur ett fritidspedagogperspektiv behandlar relationsskapande sammanhang, pedagogers möjligheter till relationsskapande, samt skillnader i fritidspedagogers och lärares relationer med elever. LÄS MER