Sökning: "grundlärarprogrammet 4-6"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden grundlärarprogrammet 4-6.

 1. 1. Källkritik på internet i lärarutbildningen : En enkätstudie om lärarstudenter på grundlärarprogrammet årskurs 4–6 med SO-inriktning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jessika Ung; [2017]
  Nyckelord :Källkritik; internet; TPACK; SO-didaktik; lärarstudenter; lärarutbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på vilka kompetenser lärarstudenter anser är viktiga för att kunna undervisa i källkritik på internet i SO-ämnena i årskurs 4–6, och i vilken utsträckning de anser att de hittills har fått möjlighet att utveckla dessa kompetenser under sin lärarutbildning. De kompetenser som belyses i studien utgår från TPACK-teorin, som beskrivs i denna uppsats och som består av tekniska kunskaper, ämneskunskaper samt pedagogiska kunskaper. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg i svenskämnet : – en studie av 20 lärosätens kursplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sandra Dauksz; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I examensbeskrivningen för lärarutbildningen finns det ett tydligt mål att studenten efter avslutad utbildning ska ha utvecklat förmågan att kunna använda digitala verktyg i den framtida undervisningen på ett säkert och kritiskt sätt. Uppsatsen har undersökt hur de 20 lärosätena med examenstillstånd för Grundlärarprogrammet med inriktning mot 4 – 6 behandlar detta mål i sina kursplaner för ämnet svenska. LÄS MER

 3. 3. Hållbar utveckling i grundlärarprogrammet för åk 4-6 på Mittuniversitetet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Fredrik Longueville; [2016]
  Nyckelord :Lärande för hållbar utveckling; lärarutbildning; MIUN;

  Sammanfattning : Education for sustainable development has been an important topic among world leaders for more than ten years now, and the urgency have grown with time and we are now supposed find sustainable development as a part of all teaching. The question is if this ambition has been successful or is there an implementation deficit? This report analyses the international and Swedish ambitions concerning education for sustainable development, the educational laws and regulations in Sweden, and also the literature that is used both in education of the teachers in a Swedish university and also the one used in a Swedish elementary school to see if the literature contains the relevant information. LÄS MER

 4. 4. Den utbildningsvetenskapliga kärnan : Ett lärarutbildningsinnehåll i vardande

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Göran Morén; [2011]
  Nyckelord :Lärarutbildning; Utbildningsvetenskap; Utbildningsvetenskaplig kärna;

  Sammanfattning : Lärarutbildningsreformen 2011 införde utbildningsvetenskaplig kärna som ett kunskapsinnehåll för alla de nya lärarprogrammen. Kraven och förväntningarna på vetenskaplighet i lärarutbildning har successivt förstärkts och man kan tala om en vetenskaplig lärarutbildningsdiskurs. LÄS MER