Sökning: "grundlag"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet grundlag.

 1. 1. Form före frihet? - Motiven bakom grundlagens tillämpning på podcasts

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonatan Klefbom; [2020]
  Nyckelord :Konstitutionell rätt; Statsrätt; Constitutional law; Internet; Podcast; Yttrandefrihet; Freedom Of Expression; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For the past few years, podcasts have grown to become an important form of expression for exchange of ideas and opinions. However, similarly to other publications on the internet, podcasts struggle to fall under the Swedish constitution; the Fundamental Law on Freedom of Expression. LÄS MER

 2. 2. När medier publicerar upphovsrättsligt skyddade alster - En utredning om konflikten och avvägningen mellan upphovsrätt och yttrande- och informationsfrihet vid nyhetsrapportering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Wilhelm Stenvall; [2020]
  Nyckelord :civilrätt; EU-rätt; immaterialrätt; statsrätt; upphovsrätt; yttrandefrihet; informationsfrihet; nyhetsrapportering; nyhetsförmedling; media; journalism; pressfrihet; mediefrihet; Spiegel Online; Funke Medien; Mobilfilmen; järnrörsskandalen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När medier publicerar upphovsrättsligt skyddat material uppstår ett intressant och mångsidigt juridiskt problem. Upphovsinnehavaren har å ena sidan ensamrätt på hur alstret får utnyttjas. Media är å andra sidan ett kontrollorgan med uppgiften att informera allmänheten, särskilt i politiska sammanhang. LÄS MER

 3. 3. Hate speech eller yttrandefrihet? - En kvalitativ innehållsanalys om Nordiska Motståndsrörelsens politiska mål

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Alexandra Jannesson; [2020]
  Nyckelord :Nordiska motståndsrörelsen; yttrandefrihetsgrundlagen; hate speech; Ulf Petäjä; NMR; sanning; demokrati; tolerans; CERD; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Den nationalsocialistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen har växt sig allt starkare och fått ett allt större fäste i Sverige, trots att NMR har förbjudits i grannlandet Finland får de fortfarande verka fritt i Sverige, med yttrandefriheten som skydd. Men till vilket pris? Sverige har fått återkommande kritik från CERD:s rapporter där de uttrycker orosmoln angående Sverige och våra rasistiska organisationer. LÄS MER

 4. 4. Krisberedskap i tider utan direkt hot?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefin Stenquist; [2020]
  Nyckelord :beredskapslag; undantagstillstånd; grundlag; krig; kris; Sverige; Finland; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper aims to answer whether a country with a history of war leads to a thoughtful crisis preparation even in peaceful times. To do this, I will utilize the crisis management theory which is based on the concept of there being two important steps to take to prevent a disaster and to deal with a crisis. These are preparation and response. LÄS MER

 5. 5. Arbetstagares rätt att kritisera sin arbetsgivare i pressen - En jämförande studie mellan offentlig och privat sektor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Siri Flensburg; [2019]
  Nyckelord :Kritikrätt; Pressen; Lojalitetsplikt; Repressalieskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen jämförs offentlig- och privatanställdas rätt att kritisera sin arbetsgivare i pressen. Avstamp tas i kritikrätten. Rättsliga förhållanden kring en arbetstagares rätt att kritisera belyses såsom lojalitetsplikt och skydd mot repressalier. LÄS MER