Sökning: "grundlagen"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet grundlagen.

 1. 1. Riksdagens normgivningsmakt och den konstitutionella innebörden av divergerande domstolsskapad rätt – En analys med utgångspunkt i ventilerna för straffvärdesnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erika Redelius; [2022]
  Nyckelord :rättsvetenskap; konstitutionell rätt; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When determining sanctions in Swedish criminal law, the courts assume penal value as the starting point. The most common factors used to reduce penal value is expressed through legislation, however the courts also hold the capacity to consider other elements of the case that they consider to be significant. LÄS MER

 2. 2. Schweden ist schwierig zu sagen : Kreativer Deutschunterricht in der sechsten Klasse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Tyska

  Författare :Andrea Katharina Herbst; [2022]
  Nyckelord :Deutsch; Deutsch als Fremdsprache; Deutschunterricht an schwedischen Grundschulen; kreativer Unterricht; abwechslungsreicher Unterricht; schwedische Grundschule; Unterrichtsmethodik;

  Sammanfattning : Diese Arbeit behandelt das Thema kreativer und abwechslungsreicher Deutschunterricht und ist die Beschreibung meines Unterrichts in der sechsten Schulstufe, einer schwedischen Grundschule. Basiert auf theoretischen Grundlagen, wie den Spracherwerbsmethoden (Dorn, 2005) und dem schwedischen Lehrplan (Skolverket, 2022), beschreibt die vorliegende Arbeit von mir erprobte Unterrichtsmethoden. LÄS MER

 3. 3. Visselblåsarlagen, behövs den?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gabriel Assarsson; Fredrik Hellgren; [2022]
  Nyckelord :visselblåsarlagen; Migrationsverket; Försvarsmakten; lojaliteter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Tanken med den här uppsatsen är att uppmärksamma lagstiftningen kring skyddet för visselblåsare och att fastställa skillnaderna mellan den redan existerande svenska grundlagen och försöka visualisera vilka möjligheter statlig personal och arbetstagare har att belysa oegentligheter på arbetsplatsen. Uppsatsen har granskat två svenska statliga myndigheter Migrationsverket och Försvarsmakten som visat på ett behov av ett bredare och starkare skydd för meddelare. LÄS MER

 4. 4. Inskränkningar i fri-och rättigheter under covid-19 pandemin : - är grundlagen ändamålsenlig för att hantera fredstida kriser?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Cavelier Bizas Pavlos; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; grundlagen; konstitutionell nödrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Rättsliga förutsättningar för att hindra diskriminering av gravida kvinnor på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sandra Malmgren Ulfström; [2021]
  Nyckelord :Arbetsrätt; gravida; diskriminering;

  Sammanfattning : Examensarbetet har behandlat diskriminering av gravida i arbetslivet. Syftet har varit att undersöka skyddslagstiftningar som gravida arbetstagare kan stödja sig mot vid diskriminering på arbetsmarknaden. För att genomföra detta har en rättsdogmatisk och EU-rättslig metod använts. LÄS MER