Sökning: "grundsärskola"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade ordet grundsärskola.

 1. 1. Gemensamma utrymmen för samspel mellan elever : Vilka är förutsättningarna för en inkluderande informell lärmiljö?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Caroline Moberg; [2019]
  Nyckelord :delaktighet; grundskola; grundsärskola; hjälpmedel; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien var att utforska hur personer som kommer i kontakt med både grundskola och grundsärskola uppfattar de gemensamma informella lärmiljöer som kan finnas på skolorna. Det forskades även i vilken utsträckning som samspel och inkludering sker. Slutligen undersöktes utrymmets egenskaper. LÄS MER

 2. 2. Fotokalendern : En utvärdering av Fotokalenderns förmåga att skapa bätte komunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Andreas Tyrberg; [2019]
  Nyckelord :Fotokalendern; AKK; QUIM; Användbarhet;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras användbarheten i applikationen Fotokalendern. Denna analyseras utifrån hur fungerar Fotokalenderns som ett stöd i skapandet av mer och bättre kommunikation för personal, elever och föräldrar till barn på Årsta grundsärskola. Kunskapsinsamling har skett i kvalitativ form genom intervjuer och en enkät. LÄS MER

 3. 3. Musikundervisning och musikterapi : En kvantitativ studie om musiklärarnas arbete med elever med funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Olga Vetosjkina; [2019]
  Nyckelord :Music therapy; students with disabilities; student health; primary school; primary special education school; secondary special education school; cultural school.; Musikterapi; elever med funktionsnedsättning; elevhälsa; grundskola; grundsärskola; gymnasieskola; kulturskola;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att belysa frågan om förekomsten av musikterapeutisk kunskap och kompetens i olika skolformer i Sverige. Musikterapi kommer emellanåt till användning i musikundervisning med elever som har funktionsnedsättning, främst synes detta gälla då en musiklärare också är utbildad musikterapeut. LÄS MER

 4. 4. Ledarskapets betydelse för en inkluderande undervisning i idrott och hälsa : Lärarens syn på hur förutsättningarna skiljer sig åt mellan grundskola och grundsärskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Jerker Permats; [2019]
  Nyckelord :Ledarskap; inkludering och förutsättningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur idrottslärares ledarskap påverkade inkluderingsmöjlighet-erna för elever i grundsärskolan och grundskolan. Det är lärarnas perspektiv på ledarskap som är av betydelse för undersökningen. Studien lyfter även fram hur förutsättningar för lärarna skiljer sig i grundsärskolan och grundskolan. LÄS MER

 5. 5. Ett fritidshem för alla : En intervjustudie om fritidspersonals arbete med inkludering av elever som är inskrivna i grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Frida Svensson; [2019]
  Nyckelord :inclusion; inclusive education; leisure-time center; compulsory school for pupils with learning disabilities; a school for all; inkludering; inkluderande arbetssätt; fritidshem; grundsärskola; en skola för alla;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur olika fritidshem arbetar med inkludering av elever som är inskrivna i grundsärskolan. I syftet ingår också att undersöka fritidspersonalens uppfattningar om de omständigheter som påverkar arbetet med inkludering samt hur samtliga elever i verksamheten påverkas av det inkluderande arbetssättet. LÄS MER