Sökning: "grundsärskola"

Visar resultat 1 - 5 av 254 uppsatser innehållade ordet grundsärskola.

 1. 1. Elevassistent eller elevassistent?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Paul Engdahl; Jessica Sigfrid; [2021-06-21]
  Nyckelord :elevassistent; grundsärskola; arbetsuppgift; speciallärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra elevassistentens arbetsuppgifter, hur ofta de utförs och eventuella skillnader i frekvens mellan grundsärskolans två kursplaner samt hur viktig relationen till specialläraren är för elevassistenten och varför. Med kvantitativ metod har data som behövs för att kunna ge en bild av elevassistentens yrkesroll i grundsärskolans två olika delar utifrån frågeställningarna samlats in. LÄS MER

 2. 2. Lärares prioriteringar av matematiska kunskaper och kompetenser i grundsärskolans åk 7-9

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linda Högstrand; Caroline Stjerna; [2021-02-08]
  Nyckelord :Intellektuell Funktionsnedsättning; matematik; grundsärskola;

  Sammanfattning : Det finns ett omfattande forskningsbehov kring elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och matematik. Internationella forskningsstudier pekar på att det finns brister i matematikundervisningen för elever med IF som leder till att dessa elever enbart får möjlighet att utveckla begränsade delar av matematiken. LÄS MER

 3. 3. Att använda och anpassa ett kommunikationsstödjande observationsverktyg i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Natalie Hedvall; Holmblad Karin; [2021-02-08]
  Nyckelord :grundsärskola; ämnesområden träningsskola; icke-verbal kommunikation; alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; observationsverktyg; kollegialt lärande;

  Sammanfattning : The study aimed to investigate how a research-based communication-supporting observation tool could be used and adapted for compulsory school for children with severe learning disabilities, focusing on interaction and communication between staff and students with mainly non-verbal communication. The research questions were intended to answer how the tool could be adapted and why, and how the participants experienced the collegial learning meetings and their communication with the students before and after them. LÄS MER

 4. 4. Åtgärdsprogram på grundsärskola och gymnasiesärskola: processen och utvecklingen. Jämförelsestudie mellan grundsärskola och gymnasiesärskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Adeola Aderounmu; Yvonne Högman; [2021]
  Nyckelord :Individual Educational Plans IEP ; special needs; special schools; Åtgärdsprogram; särskilt stöd; grundsärskola; gymnasiesärskola;

  Sammanfattning : Enligt Skollagen ska åtgärdsprogram (Åp) upprättas för alla elever i behov av särskilt stöd för att uppnå kunskapskraven i alla skolformer. Avvikelser mellan riktlinjerna och implementeringen av Åp förekommer ofta på grundsärskolan och gymnasiesärskolan. LÄS MER

 5. 5. Sinnenas Dramapedagogik : Aktionsforskning om drama inom estetisk verksamhet i Grundsärskolans träningsklass

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Eva von Hofsten; [2021]
  Nyckelord :Dramapedagogik; estetisk verksamhet; funktionsnedsättning; grundsärskola; sinnesstimulering; träningsklass.;

  Sammanfattning : Den här studien grundar sig på en problemformulering om att det finns en brist på metoder för att göra det möjligt för träningsskolans elever att meningsfullt delta i dramaundervisning. Genom metoden deltagande aktionsforskning har studien velat undersöka vilka metoder som kan användas och hur dessa kan introduceras. LÄS MER