Sökning: "grundskola F-3"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden grundskola F-3.

 1. 1. Utvecklande och engagerande - eller ett nödvändigt ont? : En studie om möjligheter och hinder i lärares arbete med skönlitteratur och boksamtal med koppling till värdegrundsfrågor i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Marie Dellert; Sophie Forsslund; [2021]
  Nyckelord :didaktik; grundskola; årskurs F-3; skönlitteratur; läsning; boksamtal; värdegrundsfrågor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur F-3 lärarna i studien beskriver sitt arbete med läsning och boksamtal med koppling till värdegrundsfrågor i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) (2019, s. 6 - 7). LÄS MER

 2. 2. Emojis, en del av undervisningen? : En undersökning om emojis som verktyg i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Linda Johansson; [2021]
  Nyckelord :Undervisning; Emojis; Svenska som andra språk; Läs- och skrivutveckling; Grundskola;

  Sammanfattning : An experimental study to investigate if it´s possible to use emojis as a tool in education in primary school to encourage students in their writing- and reading learning. Especially with consideration to students with Swedish as a second language and furthermore students who has trouble with their development in reading and writing. LÄS MER

 3. 3. "Det bara är så" : en studie om barnlitteraturen ur ett normkritiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Josefin Westbom; [2021]
  Nyckelord :Barnlitteratur; grundskola; högläsning; intersektionalitet; normer; normkritik.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att kartlägga bruket av barnlitteratur i åk F-3 och genom detta analysera barnlitteratur ur ett normkritiskt perspektiv och elevers uppfattningar om dessa normer. De utvalda normerna för studien var kön, genus, etnicitet och funktionalitet. LÄS MER

 4. 4. ”Man får tänka att det är inte eleven som är problemet, att det är du som har problemet” : ‒ En intervjustudie om elevers koncentrationssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fanny Gransten; Lowisa Löwf; [2021]
  Nyckelord :Didaktik; Grundskola; Intervjuer; Koncentrationssvårigheter; Lärares strategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa kunskap om F-3-lärares uppfattningar om elevers koncentrationssvårigheter, samt deras strategier för att möta dessa elever. Studien har utgått ifrån frågeställningarna Vilka likheter och skillnader kan identifieras mellan lärares olika uppfattningar om elevers koncentrationssvårigheter?, Vad har lärarna för farhågor om inget görs åt en elevs koncentrationssvårigheter?  och På vilka sätt uppger lärare att de hanterar elevers koncentrationssvårigheter? Då syftet är att skapa kunskap om lärares uppfattningar och erfarenheter om elevers koncentrationssvårigheter är fenomenografi och fenomenologi studiens utgångspunkter. LÄS MER

 5. 5. Högläsning – nyckeln till ett läsintresse för skönlitterära texter? : En intervjustudie om lärares syn på högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Anna Vacchi; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; läsintresse; motivation; lärarperspektiv; reading out loud; reading aloud; grundskola F–3;

  Sammanfattning : Tidigare forskning beskriver att högläsning främjar ett läsintresse. Samtidigt visarPISA-resultat att läsintresset hos elever minskar. Utifrån den inspektionen väcktes ennyfikenhet i mig att undersöka hur lärare arbetar med högläsning kombinerat med att främjaett läsintresse. LÄS MER