Sökning: "grundskolan engelska"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden grundskolan engelska.

 1. 1. Det främmande ordet : Att arbeta med ordinlärning i det engelska språket i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Evelina Tivehag; [2020]
  Nyckelord :Vocabulary; vocabulary learning; vocabulary knowledge; contexts; receptive learning; productive learning; primary school; L2 learning.; Ordinlärning; ordkunskap; glosord; kontext; receptiv inlärning; produktiv inlärning; grundskolan; L2-inlärning.;

  Sammanfattning : Detta arbete hade syftet att undersöka hur det arbetas med ordinlärning i engelskundervisningen i den svenska grundskolan. Studien är baserad på intervjuer med syfte att undersöka lärares syn på ordinlärning och vilka metoder de finner mest gynnande för den långsiktiga inlärningen. LÄS MER

 2. 2. Engelska och dyslexi – en (o)möjlig kombination? : En retrospektiv studie om erfarenheter av andraspråkslärande i grundskolan hos elever med dyslexi.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Kristin Persson; [2020]
  Nyckelord :Dyslexia; second language learning; English; students’ experiences; special education; inclusive education; the life history approach; orthographic depth.; Dyslexi; andraspråkslärande; engelska; elevers erfarenheter; specialundervisning; inkluderande undervisning; livshistorier; ortografiskt djup.;

  Sammanfattning : Many people with dyslexia find second language learning difficult (Gallardo, et al., 2015; Csizér, et al., 2010; DiFino & Lombardino, 2004; Simon, 2000). LÄS MER

 3. 3. Geometriundervisning med digitala verktyg, årskurs 7 – 9 : En studie kring högstadielärares syn på användning av digitala verktyg i geometriundervisning och dess påverkan på elevers lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Rasha Altoumaimi; Abir Om Ezzine; [2020]
  Nyckelord :digitization; geometry teaching; orchestration; SAMR; digital tools; mathematics teaching; mathematics didactics; Primary School; digitalisering; geometriundervisning; orkestrering; SAMR; digitala verktyg; matematikundervisning; matematikdidaktik; grundskolan;

  Sammanfattning : Implementering av digitala verktyg har haft inverkan på hur lärare väljer att undervisa i matematikklassrummet de senaste åren. Därför som blivande matematiklärare blir det intressant att undersöka hur lärare ser på hur digitala verktyg påverkar den egna undervisningen och elevernas lärande samt undersöka lärares val av undervisningsmetoder i geometriämnet när användningen av digitala hjälpmedel står i fokus. LÄS MER

 4. 4. Utomhuspedagogik inom matematik på grundskolan : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Evelina Dahl; Maria Max; [2020]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; utomhusmatematik; matematik; outdoor education; outdoor learning; mathematics; math;

  Sammanfattning : Sammanfattning Utomhuspedagogik är en arbetsmetod som har blivit alltmer aktuell i dagens undervisning. Matematikuppgifter som elever får ta del av vid utomhusundervisning ger en vardagsrelaterad kontext. Elever får lära-genom-att-göra, de får teori i klassrummet som de sedan kan arbeta praktiskt med utanför klassrummet. LÄS MER

 5. 5. Engelskundervisning genom multimodalt material : Hur multimodalt material kan påverka elevers engelskinlärning samt lärares undervisning i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johan Sjöö; Gustav Lind; [2020]
  Nyckelord :EFL; ESL; multimodalt material; grundskolan; årskurs 4-6; engelsk språkinlärning;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie belyser forskning kring olika multimodala material inom engelskundervisning med fokus på barn och ungdomar. Enligt studiens problemformulering, behövs metoder för att ge stöd till en komplicerad språkinlärningsprocess, bidra till elevers motivation samt skapa anpassning för elevers skilda behov vid inlärning i engelskämnet. LÄS MER