Sökning: "grundskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 4221 uppsatser innehållade ordet grundskolan.

 1. 1. “Värdegrundsarbetet är mycket personligt; du har det inom dig”. En studie om utländska lärares uppfattningar om sin roll i skolans värdegrundsarbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lina Kramen; Mai Alsabouni; [2023-08-28]
  Nyckelord :Utländska lärare; utländsk bakgrund; värdegrund; värdegrundsarbete; fostransuppdrag; grundskolan; lärarens agens;

  Sammanfattning : Under de senaste två decennierna har man diskuterat i forskning och i officiella sammanhang om att utlandsfödda lärare med utländsk bakgrund skulle kunna agera som betydelsefulla “förändringsbärare” i den svenska skolan, särskilt när det gäller internationella aspekter av värdegrundsarbete och integration av elever med utländsk bakgrund. Syftet med denna kvalitativa studie är att synliggöra utlandsfödda lärarnas röster och undersöka hur lärare med utländsk bakgrund själva uppfattar sin roll i skolans värdegrundsarbete. LÄS MER

 2. 2. Det osynliga barnet. Vårdnadshavare till flickor med autism och deras relation till grundskolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Gunnel Troberg; [2023-07-05]
  Nyckelord :autism; ADHD; flickor; grundskolan; vårdnadshavares upplevelse;

  Sammanfattning : Abstract: This study aims to enhance our understanding of how caregivers of girls with autism perceive their relationship with primary schools. The study aims to, by providing valuable insights into how these caregivers can collaborate with schools, to take preventive measures and promote favourable conditions for girls with autism. LÄS MER

 3. 3. Tusen saker på bordet - “sexualitet, samtycke och relationer” i bildämnet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linnéa Axelsson; Sofia Bankeström; [2023-07-05]
  Nyckelord :bildlärare; läroplan; närbyråkrater; värdegrund; sexualitet; visuell kultur;

  Sammanfattning : Från höstterminen 2022 gäller nya läroplaner i svenska grund- och gymnasieskolan. I läroplanernas inledande delar anges skolans värdegrund och uppdrag. I de förändrade styrdokumenten har kunskapsområdet sex- och samlevnad stärkts och bytt namn till “sexualitet, samtycke och relationer”. LÄS MER

 4. 4. The Open Mic: A simple performance based medium for shaping musical identity and developing a school choir

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Daniel Sandino-Molloy; [2023-06-26]
  Nyckelord :Grundskolan; open mic; singing; school choir; confidence;

  Sammanfattning : This study explores the preparations, implementation and results of introducing middle school aged students to an “open mic.” After a decade-long teaching career I reached a point where student engagement, confidence and singing ability was exceptionally low. LÄS MER

 5. 5. La interculturalidad en la enseñanza de español como lengua extranjera a través de la literatura infantil y juvenil. Un estudio cualitativo desde la perspectiva de cinco profesores de ELE

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Melissa Sakr; [2023-06-13]
  Nyckelord :literatura infantil y juvenil; interculturalidad; español como lengua extranjera; la escuela primaria en Suecia; barn- och ungdomslitteratur; interkulturalitet; spanska som främmandespråk; grundskolan i Sverige;

  Sammanfattning : Föreliggande studie analyserar interkulturalitet genom barn- och ungdomslitteratur i spanskundervisningen i den svenska grundskolan ur fem spansklärares perspektiv. Huvudsyftet med studien är att, genom semistrukturerade intervjuer, ta reda på hur spansklärarna resonerar kring det nämnda temat. LÄS MER