Sökning: "grundskolekök"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet grundskolekök.

  1. 1. Säker mat i skolan?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Emelie Jakobsson; Linda Karlsson; [2008]
    Nyckelord :födoämnesallergi; intolerans; allergi; grundskolekök;

    Sammanfattning : Laws and regulations govern the school kitchens in Sweden. The municipality controls how well the school kitchens obey those laws. An annual fee covers the municipality’s expenses for the public control of the school kitchens. To be able to calculate this annual fee, a risk evaluation needs to be done. LÄS MER