Sökning: "grundström"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet grundström.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios – en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Alva Grundström; Magdalen Stöckel; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Var tionde kvinna i världen drabbas av endometrios. Många lider i det tysta, ovetandes om att personen drabbats av sjukdomen. Sjukdomsbilden för endometrios är mångsidig och komplex, där patogenes inte är fullständigt klarlagd. LÄS MER

 2. 2. Is Emotional Diversity, and The Difference Between Actual and Ideal Affect a Predictor of Satisfaction with Life and Symptoms of Depression in Sweden and Denmark?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Per Arne Mikael Grundström; Yodana Thorsdal Santiago; [2022]
  Nyckelord :Actual affect; ideal affect; emotional diversity; positive affect; negative affect; satisfaction with life; symptoms of depression; Social Sciences;

  Sammanfattning : According to traditional research in subjective well-being, the more pleasant emotions we experience, the more satisfied with life we are. But according to newer research, our physical and mental health, including satisfaction with life, also depends on the emotional diversity between the positive and negative emotions we experience, and the difference between the emotions we desire and those we actually experience. LÄS MER

 3. 3. Fallet lilla hjärtat - Konstruktioner av offerskap, ansvar och hjälteroll i medier och domar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Ida Grundström; [2022]
  Nyckelord :idealt offer; ansvar; hjälteroll; socialkonstruktivism; medier; domar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mediers inflytande över vår världsbild utgör upprinnelsen till denna uppsats, vars syfte har varit att studera hur offerskap, ansvar och hjälteroll konstruerades i det så kallade ‘Fallet Lilla hjärtat’ som var aktuellt 2020. Utöver medierepresentationer i Aftonbladet, Dagens Nyheter och Expressen har även tingsrätts- och hovrättsdomen fungerat som underlag, samt en bok skriven av fostermamman. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsrapportering inom bygg- och fastighetsbranschen. : En explorativ studie om redovisning av FN:s Globala mål.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Grundström; Maja Parsjö Tegnér; [2022]
  Nyckelord :FN:s Globala mål; Hållbarhetsrapportering;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett aktuellt ämne och till följd av den ökade pressen från intressenter ochsamhället prioriterar många företag hållbarhet. Ett sätt som företag kommunicerar sitthållbarhetsarbete är via företagets hållbarhetsrapport och hållbarhetsredovisning. LÄS MER

 5. 5. Relativ Bostadsnöd : Bostadskvalité i Smålägenheternas Era

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Edith Grundström; [2022]
  Nyckelord :bostadsbrist; bostadskvalité; smålägenheter; relativ bostadsnöd;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka bostadskvalité i smålägenheter samt de boendes erfarenheter. I denna uppsats presenteras bostadsfrågan i Sverige, hur synen samt utformningen på bostaden förändrats över tid. För att förstå bostadsfrågan idag, presenteras både dåtida och nutida normer samt regler för bostäder. LÄS MER