Sökning: "gruppövning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet gruppövning.

 1. 1. Fokuserat Spel : Hur koncentrationen visar sig under rudimentär övning för slagverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ola Paulsson; [2019]
  Nyckelord :koncentration; övning; gruppövning; pedagogik; slagverk; trummor; fenomenologi; livsvärld; fokus; medvetande; uppmärksamhet; flow; topprestation; mental träning;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks det hur koncentration visar sig under rudimental övning för slagverk i enskild övning och gruppövning. Syftet är att utifrån fenomenologins livsvärld se hur koncentrationen visar sig och hur den rör sig under övningstillfällena. LÄS MER

 2. 2. Kollaboration och kollaborativt lärande inom samtal och frivilligengagemang

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kognitionsvetenskap

  Författare :Lana Besirevic; [2016]
  Nyckelord :collaborative learning; collaboration; learning; social psychology; behavioural science; cognitive science; Social science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien berör kollaboration och kollaborativt lärande med fokus på samtal och frivilligengagemang. Studien omfattar tre syften (1) undersöka samtalsdynamikens roll inom en samtalsaktivitets kollaboration (2) samtalsdynamikens roll inom reflektion kring kollaborationen (3) samtalsdynamikens roll vid reflektion kring kollaborationens roll inom frivillig-engagemang. LÄS MER