Sökning: "grupp känsla"

Visar resultat 1 - 5 av 313 uppsatser innehållade orden grupp känsla.

 1. 1. Corona och karantän – orsak till oro : En studie om effekterna av frivillig karantän för en sårbar grupp

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR (från 2020); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Erik Hessel; [2021]
  Nyckelord :corona; covid-19; quarantine; anxiety; resilience; crisis communication; compliance; corona; covid-19; karantän; oro; resiliens; kriskommunikation; följsamhet;

  Sammanfattning : I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus vars framfart klassades som en pandemi av WHO i mars 2020. Sjukdomen som följer på viruset, covid-19, har i Sverige klassats som samhällsfarlig sjukdom vilket inneburit att myndigheterna kunnat vidta extraordinära skyddsåtgärder. LÄS MER

 2. 2. När skolan flyttar hem : en kvantitativ enkätstudie om gymnasieelevers behov av psykosocialt stöd i skolan under distansstudier

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Mandana Khallagi; [2021]
  Nyckelord :Distance studies; Support; Health-promoting activities; Social capital; Youths; Student health; Distansstudier; Stöd; Hälsofrämjande aktiviteter; Socialt kapital; Ungdomar; Elevhälsa;

  Sammanfattning : Since the entrance of the covid-19 pandemic in Sweden, Swedish upper secondary schools have partly or fully passed on to distance studies. The aim of this study is to find out what social support and health-promoting activities the pupils wish to participate in during distance studies. LÄS MER

 3. 3. Sång, hälsa och välbefinnande - en litteraturöversikt om vad sång i grupp har för inverkan på personer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Kristina Pella; Sofie Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Sång i grupp; körsång; psykisk ohälsa; arbetsterapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Mental illness is a growing health problem. Creative activities, such as choir singing, have proved to give people a range of social, psychological and health-promoting benefits. LÄS MER

 4. 4. "På äldris får de baka och spela tv-spel, det är orättvist" : Ett utvecklingsinriktat arbete om att ge eleverna mer inflytande i den planerade verksamheten på fritidshemmet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :johanna johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med stöd i aktionsforksningen har detta utvecklingsarbete genomförts på ett fritidshem som vänder sig till elever i förskoleklass och årskurs 1. Utvecklingsarbetets grund gar legat i att hitta en struktur som ger eleverna mer inflytande och delaktighet i den planerade verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Arbetsplatsidentitet : En studie om lagerarbetares uppfattning av arbetsplatsidentitet och dess betydelse för dem i deras arbete.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Djellëza Bugujevci; Filip Luu; [2021]
  Nyckelord :Workplace identity; workplace belongingness; Social identity theory; Need to belong theory; work structure; Arbetsplatsidentitet; arbetsplatstillhörighet; Social identity theory; Need to belong theory; arbetsstruktur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lagerarbetare i ett svenskt grossistföretag uppfattar arbetsplatsidentitet och hur betydelsen av det påverkar upplevelsen av arbetet och välbefinnandet på arbetsplatsen. Vidare är syftet i studien att undersöka hur arbetsplatsidentitet påverkas av hur arbete och arbetsuppgifter är organiserade. LÄS MER