Sökning: "gruppaktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet gruppaktivitet.

 1. 1. Arbetsterapeuters upplevelser av gruppaktiviteters betydelse för delaktighet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning - en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Lina Östlund Wessberg; Jessika Lowe; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; delaktighetsperspektiv; gruppaktivitet; intellektuell funktionsnedsättning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med intellektuell funktionsnedsättning har nedsatt kognitiv förmåga vilket kan medföra vissa hinder i vardagen, till exempel svårigheter att ta initiativ till socialt umgänge. Gruppaktiviteters betydelse för personer med intellektuell funktionsnedsättning är ett aktuellt område där få studier är gjorda. LÄS MER

 2. 2. Högteknologiskt samtalsstöd som gruppaktivitet för personer med demenssjukdom

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinLinköpings universitet/Medicinska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinLinköpings universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :Isabelle Edling; Nicole Söderqvist Sandin; [2018]
  Nyckelord :Dementia; CIRCA; psychosocial intervention; communication; group activity; technology;

  Sammanfattning : Dementia means significant cognitive decline in language, memory and executive functions. Dementia is associated with progressive communication difficulties, which can result in reduced quality of life. To promote quality of life, the communicative environment, participation in group activities and cognitive stimulation have great significance. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av yogapraktik på ett hälsocenter : En kvalitativ studie på deltagare i cirkelträning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jessica Fasano; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Folkhälsan i Sverige är god, men övervikten ökar och många upplever stress. Viktminskningsprogram har bra effekt för bestående viktminskning, men flera hoppar av programmen p.g.a. LÄS MER

 4. 4. COOPERATIVE EMOTIONAL INTERACTION IN VIRTUAL COMPETITIVE GROUP ACTIVITY

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Josefine Olsson; Riikka Vahlroos; [2018]
  Nyckelord :emotion; emotion regulation; esports; team; Counter-Strike; TIES; EASI; emotioner; emotionell reglering; esport; team; Counter-Strike; TIES; EASI;

  Sammanfattning : This study examines emotional interaction within virtual competitive group activity. The participants are 5 Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) players who belong to the same team. The study is an observational study in a naturalistic setting that utilizes an inductive- deductive approach. LÄS MER

 5. 5. Från ord till handling : En kvalitativ studie om värdegrund och socialt innehåll för äldre på särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Therese Samuelsson; Viktoria Sjödin; [2016]
  Nyckelord :Elderly; values; social content; nursing home; person-centred care; Äldre; värdegrund; socialt innehåll; särskilt boende; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Socialstyrelsens brukarundersökning visar att äldre som bor på särskilt boende är mest missnöjda med de aktiviteter och den sociala samvaron som verksamheten erbjuder. Äldreomsorgen bygger på den nationella värdegrunden som innefattar att den äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, men det är inte klart hur denna värdegrund påverkar personalens arbetssätt eller de sociala aktiviteter som erbjuds. LÄS MER