Sökning: "gruppaktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet gruppaktivitet.

 1. 1. Gruppaktiviteter för personer med afasi : En jämförelse mellan samtal där traditionella aktiviteter genomförs och där CIRCA används

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Marie Annell; Sarah Johansson; [2019]
  Nyckelord :aphasia; CIRCA; group treatment; communication support; afasi; CIRCA; gruppbehandling; samtalsstöd;

  Sammanfattning : Afasi innebär impressiva och expressiva språkliga svårigheter, vilket kan medföra svårigheter att vara delaktig i sociala sammanhang. Det är därför viktigt att hitta sätt att stödja kommunikationen för denna patientgrupp. CIRCA är en kommunikationsfrämjande webbtjänst, framtagen för personer med demens och deras vårdgivare. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeuters upplevelser av gruppaktiviteters betydelse för delaktighet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning - en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Lina Östlund Wessberg; Jessika Lowe; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; delaktighetsperspektiv; gruppaktivitet; intellektuell funktionsnedsättning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med intellektuell funktionsnedsättning har nedsatt kognitiv förmåga vilket kan medföra vissa hinder i vardagen, till exempel svårigheter att ta initiativ till socialt umgänge. Gruppaktiviteters betydelse för personer med intellektuell funktionsnedsättning är ett aktuellt område där få studier är gjorda. LÄS MER

 3. 3. Deep Learning Models for Human Activity Recognition

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :George Albert Florea; Filip Weilid; [2019]
  Nyckelord :ANN; Deep learning; DL; human activity recognition; ResNet; VGG16; Inception V3; transfer learning; ImageNet; Keras; AMI; Augmented Multi-party Interaction; LSTM; RCNN; CNN; RGB colored images; audio spectrograms; Neural Network;

  Sammanfattning : AMI Meeting Corpus (AMI) -databasen används för att undersöka igenkännande av gruppaktivitet. AMI Meeting Corpus (AMI) -databasen ger forskare fjärrstyrda möten och naturliga möten i en kontorsmiljö; mötescenario i ett fyra personers stort kontorsrum. LÄS MER

 4. 4. Högteknologiskt samtalsstöd som gruppaktivitet för personer med demenssjukdom

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinLinköpings universitet/Medicinska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinLinköpings universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :Isabelle Edling; Nicole Söderqvist Sandin; [2018]
  Nyckelord :Dementia; CIRCA; psychosocial intervention; communication; group activity; technology;

  Sammanfattning : Dementia means significant cognitive decline in language, memory and executive functions. Dementia is associated with progressive communication difficulties, which can result in reduced quality of life. To promote quality of life, the communicative environment, participation in group activities and cognitive stimulation have great significance. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av yogapraktik på ett hälsocenter : En kvalitativ studie på deltagare i cirkelträning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jessica Fasano; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Folkhälsan i Sverige är god, men övervikten ökar och många upplever stress. Viktminskningsprogram har bra effekt för bestående viktminskning, men flera hoppar av programmen p.g.a. LÄS MER