Sökning: "grupparbete i grundskola"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden grupparbete i grundskola.

 1. 1. Yngre elevers samarbete i grupp i arbetet med problemlösningsuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Frida Nilsson; Isabelle Jämsén Findelius; [2019]
  Nyckelord :Grundskola; grupparbete; matematik; problemlösning; resonemangsförmåga; samarbete; kommunikation; lågstadiet.;

  Sammanfattning : Det har visat sig att när elever får möjlighet att resonera för sina lösningsförslag ökar deras förståelse. Forskning visar att grupparbete har god effekt i arbetet med problemlösningsuppgifter inom ämnet matematik, trots detta har grupparbete som arbetsform minskat. LÄS MER

 2. 2. Henriksdal Skola - Examensarbete

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jussi Lindroos; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : HENRIKSDAL SKOLA Henriksdal, Stockholm Sammanfattning Henriksdals skola är en grundskola för 350 elever planerad till Henriksdal i Stockholm. Byggnad’s plan består av 14 klassrum med utrummen för grupparbete, arbetsutrymmen för konstämnen, bibliotek och arbetsytor, idrottsanläggningar, utrymmen för personalen och restaurang för skola med fullt utrustat kök. LÄS MER

 3. 3. Den pedagogiska miljöns betydelse för elever med ADHD : En studie om anpassningar i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Caroline Sundell; Johanna Wictorin; [2018]
  Nyckelord :inkludering i undervisning; elever i behov av stöd; grupparbete i grundskola; skola för alla; ADHD i undervisning;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt hur ett antal lärare på lågstadiet säger att de anpassar den pedagogiska miljön för elever med ADHD. Vi undersökte vilka pedagogiska strategier och stödstrukturer som lärare säger att de använder i undervisningen för att inkludera elever med ADHD. LÄS MER

 4. 4. Övergång : Grundskola i Trollbäcken

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Sara Davin Omar; [2017]
  Nyckelord :Grundskola; landskap; varierande undervisning; Tyresö; Trollbäcken;

  Sammanfattning : This bachelor's project in architecture constitute of a proposal for a new elementary school in Trollbäcken, a calm villa suburb in southern Stockholm.  The gradation in the landscape between different types of scales and spacialities dominates the image of the site and has been one of the main themes when it comes to designing the buildings. LÄS MER

 5. 5. Arbete med textuppgifter i grupp! : En kvalitativ studie av vilka matematiska förmågor elever i åk 4-5 övar!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Nicolina Hamlin; Emma Wilhelmsson; [2016]
  Nyckelord :Förmågor; grundskola; grupparbete; matematik; textuppgift!;

  Sammanfattning : Internationella studier visar en nedåtgående trend i svenska ! elevers matematikkunskaper. Sverige är ett av de länder som i högst utsträckning använder matematikläroboken som basmaterial för undervisningen och enskilt självständigt arbete i matematikboken är den vanligaste arbetsformen. LÄS MER